การทดสอบภูมิแพ้

ความรู้เด็ก   ลงวันที่

การทดสอบภูมิแพ้ (ALLERGY SKIN TEST)

คือการนำน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่นบ้าน ตัวไรในฝุ่น แมลงสาบ เกสรหญ้า วัชพืช เชื้อรา เป็นต้น มาทำการทดสอบที่ผิวหนังของผู้ป่วยเพื่อให้ทราบว่าแพ้สารใด วิธีนี้เป็นวิธีที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ที่มีความจำเพาะสูง ทำง่าย และราคาไม่แพง สามารถทราบผลได้ทันที ผู้ป่วยสามารถเห็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เกิดด้วยตนเอง

การเตรียมตัวก่อนการสะกิดผิว

          งดยาแก้แพ้แบบรับประทานก่อนทำการทดสอบอย่างน้อย 7 วัน โดยหากผู้ทดสอบมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือ หอบกำเริบ ผื่นกำเริบ อาจจำเป็นต้องเลื่อนการทดสอบออกไปก่อน

 

 

วิธีการสะกิด (Skin Prick Test)

เป็นการทดสอบโดยหยดนำยาลงบนผิวหนังที่แขน และใช้เข็มสะกิดตรงกลางหยดน้ำยา ซึ่งทำง่าย เร็ว ไม่เจ็บ และใช้อุปกรณ์น้อย เสียงต่อการเกิดอาการแพ้ทั่วร่างกายน้อยโดยทั่วไปการทดสอบจะใช้น้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ประมาณ 5- 10 ชนิด และจะอ่านผลการทดสอบภายใน 15-20 นาที ถ้าผู้ป่วยแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใดจะเกิดรอยนูน และมีผื่นแดงรอบๆ อาจรู้สึกคันเล็กน้อยตรงจุดนั้น เจ้าหน้าที่จะวัดขนาดของรอยนูน บันทึกไว้และ แพทย์จะอธิบายให้ทราบว่าผู้ป่วยแพ้อะไร

ประโยชน์ของการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

  1. ทำให้ทราบว่าโรคที่ผู้ป่วยเป็นมีสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้
  2. ทำให้ผู้ป่วยทราบว่าท่านแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด และแพ้มากหรือแพ้น้อยเพียงใด
  3. ผู้ป่วยจะสามารถกำจัดหลีกเลียงสารก่อภูมิแพ้ที่ตนแพ้ซึ่งจะทำให้อาการของโรคดีขั้นได้

ข้อระวังในการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง

สำหรับผู้ที่แพ้มากอาจเกิดอาการแพ้ทั่วร่างกายได้เช่นเดียวกับการแพ้ยาฉีดชนิดอื่นได้แก่มีผื่นคัน ลมพิษทั่วตัว แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หอบหึด และความดันโลหิตต่ำมากได้ แต่อาการเหล่านี้
พบได้น้อยมากพบเพียงร้อยละ 0.01% หลังการทดสอบต้อง นั่งพักรอดูอาการอย่างน้อย 30 นาที
จึงกลับบ้านได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง