ความรู้เด็ก

ภูมิแพ้แมลงสาบ

แมลงสาบ สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ เกิดได้จากเปลือกแข็งหุ้ […]…

ภูมิแพ้ไข่

ไข่เป็นอาหารที่แพ้ได้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คู่ไปกับนม […]…