พญ.เยาวพา ฉันทไกรวัฒน์

Yaovapa Chantakraiwat, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกร็งจากภาวะอัมพาต, สมองพิการ
2552 วุฒิบัตรฯ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
***13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเหตุ
*EMG
**Spasitic Clinic
***SW , Laser