พญ. กิตติยา เกียรติบำรุงพันธุ์

KITTIYA KIATBAMRUNGPUNT, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก
2556แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562วุฒิบัตรฯ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
16:00 - 20:00
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
***09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
08:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเหตุ
*ฟื้นฟูด้านการกลืน สัปดาห์ที่ 2 , 4
**SW , Laser
***EMG