พญ.สุภัทรา คันติโต

Supattra Kantito, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
2559 หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก
2557 วุฒิบัตรฯ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kantito STantisiriwat NPiravej K. Comparison of the effectiveness between generic and original form of gabapentin for pain relief in suspected neuropathic component of low back pain. J Med Assoc Thai. 2014 Jul;97(7):767-75.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
*09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
**09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
***13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเหตุ
*EMG
**SW , Laser
***Cardiac Rehab Clinic