พญ. นิภารัตน์ ไตรโลกา

NIPARATH TRILOGA, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
"-ภาวะปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน (Office syndrome) -ฝังเข็มแผนปัจจุบัน (Dry needling) -กายภาพบำบัดและฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และผู้สูงอายุ"
2558แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2562ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
2564วุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
16:00 - 20:00
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเหตุ
*SW , Laser
**EMG