พญ. วรุณย์พันธ์ ลี้เจริญ

WARUNPHAN LEECHAROEN, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    อายุรกรรม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ตจวิทยา
2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2563วุฒิบัตร ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Leecharoen, W, Thanomkitti, K, Thuangtong, R, Varothai, S, Triwongwaranat, D, Jiamton, S, et al. Use of facial care products and frontal fibrosing alopecia: Coincidence or true association? J Dermatol. 2021; 00: 1– 7.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
*09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
อังคาร
13:30 - 16:00
***16:00 - 20:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
ศุกร์
**13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
เสาร์
****08:30 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
อาทิตย์
08:30 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
**หัตถการพิเศษ
***สัปดาห์ 2,4
****สัปดาห์ 1,3,5