พญ. วรุณย์พันธ์ ลี้เจริญ

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกผิวหนัง
อังคาร
13:00 - 16:00
คลินิกผิวหนัง
พุธ
**09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนัง
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนัง
ศุกร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกผิวหนัง
อาทิตย์
09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนัง
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
**หัตถการพิเศษ