พญ. รุจิกาญจน์ สุลัญชุปกร

Rujiakan Ausavarungnirun, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ตจวิทยา
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
โรคผิวหนังทั่วไป โรคเล็บ โรคเส้นผม สิว ฝ้า ความงาม เลเซอร์ผิวหนัง
2551แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2558วุฒิบัตรตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2560ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Ausavarungnirun R, S Wisetsin, N Rongkiettechakorn, S Chaichalermsak, U Udompol, M Rattanasompattikul. Association of dental and periodontal disease with chronic kidney disease in patients of a single, tertiary care centre in Thailand. BMJ Open 2016;6:e011836

Ausavarungnirun R, Intarasupht J, Nakakes A, Rojanametin K. Nail Abnormalities, Quality of Life and Serum Inflammatory Marker in Psoriatic Arthritis Compare to Psoriasis Without Arthritis. JMed Assoc Thai2017;100(9):1021-6

Ausavarungnirun R, Srisuttiyakorn C. Papulonodular mucinosis in a suspected systemic lupus erythematosus patient. J Med Assoc Thai 2014;97(2):S239-42.

Ausavarungnirun R, Ausavarungnirun R, Rojanasang P. A study of the satisfaction from users and service providers in the pathology laboratory. Journal of Medicine and Health Sciences2014;21(1):63-70.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
อังคาร
*13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
ศุกร์
13:30 - 16:00
**09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
เสาร์
***13:00 - 16:00
08:30 - 12:00
คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
**หัตถการพิเศษ
***สัปดาห์ 1,3,5