นพ. วีรุตม์ ชโยภาสกุล

VEERUT CHAYOPASAKUL
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2565ประกาศนียบัตร สาขาโรคหู โสตประสาท การได้ยิน และการทรงตัว

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พุธ
09:00 - 12:00
*16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
คลินิกโรคหู
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หมายเหตุ
*เริ่มออกตรวจ พุธ ที่20 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป