พญ. ษรินทร์ รุ่งมณี

Sarin Rungmanee
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
เวชศาสตร์ โรคจากการหลับ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกเฉพาะทางโรคจากการหลับ
พุธ
*09:00 - 12:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หมายเหตุ
* Snoring Clinic WK4