นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์

Noppadon Triprateepsilp
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
โรคหู คอ จมูกทั่วไป (general ENT), โรตจากการกลืน ภาวะกลืนลำบาก
2555Sri Ramchandra Medical College and Research and Institiute
2561วุฒิบัตร (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา) คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2563เวชศาสตร์ โรคจากการหลับ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
อังคาร
16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พุธ
*13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
ศุกร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หมายเหตุ
*Snoring Clinic
**OPD 2/4/5 คลินิคฝึกกลืน WK 1/3