นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกโสต สอ นาสิก ลาริงซ์
พฤหัสบดี
*09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต สอ นาสิก ลาริงซ์
ศุกร์
**09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต สอ นาสิก ลาริงซ์
หมายเหตุ
*คลินิคฝึกกลืน
**OPD 1/3/5 Snoring Clinic WK2/4