นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์

Noppadon Triprateepsilp
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
โรคหู คอ จมูกทั่วไป (general ENT), เชี่ยวชาญด้านส่องกล้องประเมินการกลืน โรคจากการกลืน ภาวะกลืนลำบาก , โรคภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ , ภาวะนอนไม่หลับ หรือ ภาวะง่วงผิดปกติในระหว่างวัน รวมไปถึงการผ่าตัดแก้ไข ทางเดินหายใจส่วนบนเพื่อรักษาโรคนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ
2555Sri Ramachandra Medical College and Research and Institute
2561วุฒิบัตร (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา) คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2563เวชศาสตร์ โรคจากการหลับ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
อังคาร
16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พุธ
13:00 - 16:00
คลินิกเฉพาะทางโรคจากการหลับ
พุธ
*13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
ศุกร์
*09:00 - 12:00
คลินิกฟื้นฟูด้านการกลืนและส่องกล้องประเมินการกลืน
ศุกร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หมายเหตุ
*สัปดาห์ ที่ 1/3 ของเดือน
**Snoring Clinic
***OPD 2/4/5 คลินิคฝึกกลืน WK 1/3