นพ. พัลลภ ศิริบุญคุ้ม

Panlop Siriboonkoom, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
โรคหู คอ จมูกทั่วไป (general ENT), โรคจมูกและโรคภูมิแพ้ (rhinology and allergy), การผ่าตัดส่องกล้องในโพรงไซนัส(endoscopic sinus surgery) , การผ่าตัดตกแต่งผนัง กั้นโพรงจมูก( septoplasty) ,การผ่าตัดลดขนาดเยื่อบุโพรงจมูก(microdebrider assisted turbinoplasty),การฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้(allergen immunotherapy)
2553 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2560วุฒิบัตร (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา) คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อนุสาขา นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  1. Pongsakorn Tantilipikorn, Panlop Siriboonkoom,Nitat Sookrung, Arathaya Thianboonsong,Triphoom Suwanwech, Bangon Pinkaew,Paraya Asanasaen. Prevalence of local allergic rhinitis to Dermatophagoides pteronyssinus in chronic rhinitis with negative skin prick test. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2019 March 24.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
คลินิกโรคจมูกและภูมิแพ้
จันทร์
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
อาทิตย์
08:00 - 12:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หมายเหตุ
*Clinic โรคจมูกและภูมิแพ้