รศ.นพ. วัฒนชัย โชตินัยวัตรกุล

Assoc. Prof. Wattanachai Chotinaiwattarakul, MD
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    เวชศาตร์โรคจากการหลับ / อายุรศาสตร์ระบบประสาท
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
Neurology,Headache and Sleep Disorders Medicine
พ.ศ.2542ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาตร์)
พ.ศ.2544วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์
พ.ศ.2546วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา
พ.ศ.2547ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาตร์ครอบครัว
พ.ศ.2549Certificate of International Sleep Specialist

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
ศุกร์
*08:00 - 12:00
คลินิกเฉพาะทางโรคจากการหลับ
หมายเหตุ
*สัปดาห์ ที่ 2ของเดือน