พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม

Siriluk pholsiripathom, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2563ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2561วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2555แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
อังคาร
13:00 - 16:00
คลินิกเฉพาะทางโรคจากการหลับ
อังคาร
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
ศุกร์
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
เสาร์
08:00 - 12:00
คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หมายเหตุ
*Clinic Snoring