พญ. รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์

Rujiakan Ausavarungnirun, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ตจวิทยา
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
โรคผิวหนังทั่วไป โรคติดเชื้อทางผิวหนัง
2558วุฒิบัตร (ตจวิทยา) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2551แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

– Ausavarungnirun R, Wisetsin S, Rongkiettechakorn N, et al. Association of dental and periodontal disease with chronic kidney disease in patients of a single, tertiary care centre in Thailand. BMJ Open. 2016 Jul 27;6(7):e011836

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกผิวหนัง
อังคาร
*09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกผิวหนัง
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนัง
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนัง
ศุกร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกผิวหนัง
เสาร์
09:00 - 12:00
คลินิกผิวหนัง
หมายเหตุ
*หัตถการพิเศษ
**หัตถการพิเศษ