พญ. นนทกร ลิขิตวิทยาวุฒิ

์Nontakorn Likhitwitayawuid, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ระบบประสาท
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
**16:00 - 20:00
คลินิกระบบประสาท
อังคาร
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
คลินิกระบบประสาท
พุธ
***16:00 - 20:00
คลินิกระบบประสาท
พฤหัสบดี
16:00 - 20:00
คลินิกระบบประสาท
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
09:00 - 12:00
*13:13 - 16:00
คลินิกระบบประสาท
เสาร์
****09:00 - 12:00
คลินิกระบบประสาท
หมายเหตุ
*คลินิกเฉพาะโรค stroke
**สัปดาห์ที่ 2/4
***สัปดาห์ที่ 2/4
****สัปดาห์ที่ 2/4