น.พ. ศรัณย์ สิมิวณิชย์

Saran Simiwanich, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2560แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อวินิจฉัย
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู