คลินิกพัฒนาการ

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกพัฒนาการเด็ก พร้อมให้บริการตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติด้านการพัฒนาการของเด็ก เช่น ความผิดปกติของสมอง กล้ามเนื้อต่าง ๆ เด็กออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้น กลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่พูดไม่ชัด หรือพูดเป็นคำได้ล่าช้ากว่าปกติ และรวมถึงปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม เช่น เด็กที่ก้าวร้าวรุนแรง โดยจะช่วยแก้ไขความผิดปกติด้านพัฒนาการ และกระตุ้นการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษเหล่านี้ ประเมินภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เฉพาะด้าน โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม นักแก้ไขการพูด และนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาความผิดปกติและได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตามช่วงอายุอย่างสมวัย

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย   (Denver Developmental Screening Test II (Denver II))

สำหรับเด็กทั่วไป อายุไม่เกิน 6 ปี

  • รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น  (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง  ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ  ชั้น 3  เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์  ในเวลาราชการเท่านั้น )
  • แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น.

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

ที่ตั้ง

คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันพฤหัสบดี , วันศุกร์  เวลา  13.00-16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
ศุกร์
*13:00 - 16:00
หมายเหตุ
*คลินิกพัฒนากาาร ตรวจออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 4 เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
วัน เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
ศุกร์
***09:00 - 12:00
****13:00 - 16:00
หมายเหตุ
*รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น
**รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น
***รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น
****รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น
1120,1121
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ