วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ความรู้ทั่วไป   ลงวันที่
28 กันยายน 2564 “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”
World Rabies Day
ร่วมกันป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
ด้วยความปรารถนาดีจากเรา ศิริราช-กาญจนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งว […]