GJ E-Magazine เล่มที่ 27

ความรู้ทั่วไป   ลงวันที่

GJ E-Magazine ฉบับที่ 27 (เดือนเมษายน 2567)

โรคปอดกับการสูบบุหรี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

 

ไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับพิมพ์ : คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งว […]