พญ.สุพักตรา เจษฎาภัทรกุล

Supaktra Jetsadapattarakul, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรคข้อเข่าเสื่อม
2558 วุฒิบัตรฯ (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
*16:00 - 20:00
คลินิกฟื้นฟูและทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
อังคาร
13:00 - 16:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
**09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
16:00 - 20:00
คลินิกฟื้นฟูและทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
ศุกร์
09:00 - 12:00
***13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หมายเหตุ
*เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3
**Urodynamic
***EMG
****SW