พญ. สิริกุล ฐานพงษ์

SIRIKUL TANPONG, M.D.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2565วุฒิบัตร (สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2560แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
09:00 - 16:00
คลินิกรับฝากครรภ์ (ANC)
พุธ
16:00 - 20:00
คลินิกนรีเวชกรรม
ศุกร์
09:00 - 16:00
คลินิกนรีเวชกรรม
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรม
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่4