พญ. ธาริณี ระหงษ์

Tharinee Rahong
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2559แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2566สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, มะเร็งวิทยานรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกนรีเวชกรรม
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรม
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรม
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่3