พญ. สุพิชา นาคเงินทอง

SUPICHA NAKNGOENTHONG, M.D.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกรับฝากครรภ์ (ANC)
อังคาร
16:00 - 20:00
คลินิกนรีเวชกรรม
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00
คลินิกนรีเวชกรรม
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรม
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่2