พญ. เมธาวี อุฬารวงศ์

METHAWEE ULARNWONG, M.D.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
08:00 - 12:00
16:00 - 20:00
13:00 - 16:00
คลินิกนรีเวชกรรม
พุธ
08:00 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรม
ศุกร์
09:00 - 16:00
คลินิกรับฝากครรภ์ (ANC)
อาทิตย์
*08:30 - 12:00
คลินิกนรีเวชกรรม
หมายเหตุ
*วันอาทิตย์ เฉพาะสัปดาห์ที่ 3