พญ. ภมรา ซุ้มโชคชัยกุล

Pummara Soomchokchaikui, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    วิสัญญีวิทยา
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ด้านวิสัญญีวิทยา
2560วุฒิบัตร (สาขาวิสัญญีวิทยา) / Diploma of the Thai board of Anesthesiology
2554แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 11:00
คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด