นพ. วีรพงศ์ วงค์ษา

WEERAPONG WONGSA, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    วิสัญญี
  • ภาษา
    อังกฤษ , ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน Regional anesthesia and Acute pain medicine
2553แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2557วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2564ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Wongsa M.D., W. Anesthetic Complications and Relating Factors in 1-10 Year-Old-Child Underwent Elective Dental Procedure Under General Anesthesia in Golden Jubilee Medical Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. Reg 4-5 Med J [Internet]. 2020Sep.30 ;39(2):472-87. A

Thongdech V, Soomchokchaikul P, Wongsa W, Vichitvejpaisal P. Effects of Preoperative Low-Dose Gabapentin on Postoperative Pain and Sedation of Patients Undergoing General Anesthesia. J Med Assoc Thai 2021;104:1187-91.

Lapisatepun W, Wongsa W, Chanthima P, Junrungsee S, Lapisatepun W. Higher cumulative fluid follows a pancreaticoduodenectomy as a single modifiable factor for post-operative pancreatic fistula: Risk factor analysis. Asian J Surg. 2021 Jul 24:S1015-9584(21)00414-0. doi: 10.1016/j.asjsur.2021.06.033. Epub ahead of print. PMID: 34315667.

Poster presentation “Anesthesia and Factor Related Complication in 1-10 year-old-child underwent Elective Dental Procedure under General Anesthesia between 2008-2018 in Secondary University Hospital” in The international Congress of Perioperative Medical Bangkok 2020 in conjunction with the 92nd Annual Scientific Meeting of the Royal College of Anesthesiologists of Thailand 11-13 December 2020 Centara Grand at Central Ladprao, Bangkok

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ไม่พบตาราง