พญ.อันธิฌา ศิริทองถาวร

Anticha Siritongtaworn, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    วิสัญญีวิทยา
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน, การระงับปวด
2558วุฒิบัตรฯ (วิสัญญีวิทยา)
2556ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2552แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง The implementation of a guideline for red cell transfusion in critical ill surgical patients at siriraj hospital

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พฤหัสบดี
13:00 - 15:00
คลินิกระงับปวด