พญ.อันธิฌา ศิริทองถาวร

Anticha Siritongtaworn, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    วิสัญญีวิทยา
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน, การระงับปวด ให้การระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดและหัตถการทั่วไป
2558วุฒิบัตร (วิสัญญีวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2556ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2553แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน เรื่อง The implementation of a guideline for red cell transfusion in critical ill surgical patients at siriraj hospital

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
13:00 - 15:00
คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
พุธ
09:00 - 11:00
คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
พฤหัสบดี
13:00 - 15:00
คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ศุกร์
09:00 - 11:00
13:00 - 15:00
คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด