พญ. สุธาวัลย์ เอนกเมธีพฤกษา

SUTHAWAN ANAKMETEEPRUGSA, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    วิสัญญี
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร(วิสัญญีวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 1.Assessment of changes in blood volume during lower body negative pressure-induced hypovolemia using bioelectrical impedance analysis; Journal of Clinical Monitoring and Computing 2.Signal quality assessment of peripheral venous pressure; Journal of Clinical Monitoring and Computing

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ไม่พบตาราง