พญ. ปรางนรี คุ้มสาธิต

Prangnaree Kumsathit, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
รังสีวินิจฉัย รังสีวินิจฉัยเต้านมและหัตถการ
2554 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 วุฒิบัตร (รังสีวิทยาทั่วไป) / Diploma of the Thai board of Diagnostic Radiology
2562ประกาศนียบัตร อนุสาขา รังสีวินิจฉัยเต้านมและหัตถการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 12:00
*16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 2, 4