พญ. ศศิกาญจน์ ส่งทวีทรัพย์

Sasikarn Songthaweesap, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
รังสีวินิจฉัย การตรวจด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง
2556 วุฒิบัตร (รังสีวิทยาทั่วไป) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย