พญ. สริมน วัฒนพิทักษ์พงศ์

SARIMON WATTANAPITUXPONG, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    รังสีวิทยาวินิจฉัยชั้นสูงระบบประสาท
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2554แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2560วุฒิบัตร (รังสีวินิจฉัย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 วุฒิบัตร (อนุสาขารังสีวินิจฉัยระบบประสาท) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย