พญ. พิมพกานต์ วงศ์ภัทรนนท์

PIMPAKARN WONGPATTARANON, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (รังสีวินิจฉัย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
*16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
พุธ
09:00 - 12:00
**16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
**สัปดาห์ที่ 1, 3, 5