พญ. พิมพ์สิริ ตั้งกิจโชติ

Pimsiri Tangkitchot, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    วิสัญญี
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน,การระงับปวด
2556วุฒิบัตร (วิสัญญีวิทยา)
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
13:00 - 15:00
คลินิกระงับปวด
พฤหัสบดี
13:00 - 15:00
คลินิกระงับปวด