พญ. นุชนันท์ สมพรพาณิชย์

Nuchanun Sompornpanich, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2556คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2565ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 2,4