พญ. นุชนันท์ สมพรพาณิชย์

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
พุธ
09:00 - 12:00
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
หมายเหตุ
*WK ที่ 2 และ 4