นพ. ฉันทัส มไหสวริยะ

Chantas Mahaisavariya , MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การบาดเจ็บทางออโธปิดิกส์
2561อนุสาขาการบาดเจ็บทางออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Orthopedic trauma)
2560ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2554แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
คลินิกกระดูกพรุน
จันทร์
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
คลินิกกระดูกพรุน
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ