พญ. ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส

TANANTHORN PIAMTHIPMANAS, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
Orthopedics; Sports medicine
2556แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2563วุฒิบัตรสาขาออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564ประกาศนียบัตรอนุสาขากีฬาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
13:00 - 16:00
คลินิกกีฬา
อังคาร
09:00 - 12:00
*13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศุกร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เสาร์
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
*คลินิกกีฬา