นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

Nimit Thongpulsawasdi, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ ภาวะกระดูกพรุน
2550 วุฒิบัตร (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2542 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. One- Vs Two Stage Surgery Technique for Implant Placement in Finger Prosthesis

2. Adhesive Vs Implant Retained Fingers Prosthesis: A Comparative Study on Esthetic and Functional Outcome

3. Stress Distribution in lmplant Retained Finger Prosthesis : A Finite Element Study

4. Effects of Single Shot Femoral Nerve Block Combined with Intrathecal Morphine for Postoperative Analgesia: A Randomized. Controlled, Dose-Ranging Study after Total Knee Arthroplasty

5. Influence of Different Angulation of Force in Stress Distribution in Implant Retained Finger Prosthesis: A Finite Element Study

6. Incidence of the Finger Defect in Golden Jubilee Medical Center: A2- Year Retrospective Study

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกข้อเข่าเทียม
จันทร์
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกข้อเข่าเทียม
พุธ
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
คลินิกข้อเข่าเทียม
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ