นพ. ณภัทร อมรรัตนานนท์

NAPAT AMORNRATANANONT, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ศัลยศาสตร์
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
2556แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2563วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1.Perioperative outcomes of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALRP) and LRP in patients with prostate cancer based on risk groups, Arab Journal of Urology
2.The Impact of Body Mass Index on Perioperative Outcomes in Patients Undergoing Percutaneous Nephrolithotomy. Lampang Medical Journal

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
09:12 -
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ