พญ. พิรัฐิมา วชิรปราการสกุล

Piratthima Vachiraprakarnsakul, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรม ศีรษะ คอ เต้านม
  • ภาษา
    ไทย ,อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยกรรม ศีรษะ คอ เต้านม
2557คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2565อนุสาขา ศัลยกรรม ศีรษะ คอ เต้านม

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
พุธ
09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป