พญ. เปรมกมล ภัทรอิทธิกุล

PREMKAMOL PATRAITHIKUL, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ศัลยศาสตร์
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2558แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2564วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ไม่พบตาราง