นพ. ณัชพล เศรษฐเลาห์

NUTCHAPHOL SETHALAO, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ศัลยศาสตร์
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประกาศนียบัตร อนุสาขาผ่าตัดตับ, ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
2555แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2561วุฒิบัตร (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2563ประกาศนียบัตร อนุสาขาผ่าตัดตับ, ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พฤหัสบดี
*09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
หมายเหตุ
*วันพฤหัส เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ,3,5