คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะอาหาร ลำไส้ ทางเดินน้ำดี โรคตับ

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

  1. การตรวจทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง เพื่อตรวจความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (Gastro Esophago Duodeno scopy: EGD) และการตรวจความผิดปกติของทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ และลำไส้เล็กส่วนปลาย (Colonoscopy)
  2. Fibroscan : การตรวจวิเคราะห์พังผืดและไขมันที่ตับ

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

  1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
  2. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
  3. กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.
  4. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค

ที่ตั้ง

คลินิกอายุรกรรม  1 ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์  วันอังคาร วันพุธ  เวลา 09.00 – 12.00 น. คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น. คลินิกอายุรกรรมโรคตับ

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
***08:00 - 12:00
อังคาร
*09:00 - 12:00
พฤหัสบดี
**09:00 - 12:00
หมายเหตุ
*โรคระบบทางเดินอาหาร
**โรคตับ
***โรคระบบทางเดินอาหาร
วัน เวลาออกตรวจ
พุธ
*08:00 - 12:00
พฤหัสบดี
**08:00 - 12:00
หมายเหตุ
*โรคระบบทางเดินอาหาร
**โรคตับ
2130,3077
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ