คลินิกโรคไต

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคไตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น โรคไตวายเรื้อรัง ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ภาวะไตอักเสบจากภูมิต้านทานร่างกายตนเอง ภาวะติดเชื้อที่ไต ภาวะเกลือแร่ในร่างกายเสียสมดุล เช่น เกลือโซเดียมต่ำ เกลือโปแตสเซียมต่ำ เป็นต้น

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

 1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
 2. การตรวจชิ้นเนื้อจากไต ( Kidney Biopsy)
 3. การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง (CAPD : Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis )
 4. การให้ความรู้โภชนาการโรคไต

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

 1. ให้บริการผ่านการนัดหมาย
 2. สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่คลินิกโดยตรง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการ เพื่อทำนัดหมายให้ตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ กรณีโรคไตเรื้อรัง ต้องมานัดหมายที่คลินิกเนื่องจากต้องรับเอกสารเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะที่ต้องดำเนินการก่อนพบแพทย์
 3. กรณีต้องการเลื่อนนัด กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ โดยติดต่อช่วงเวลา 13.30-16.00 น.
 4. กรณีผู้ป่วยย้ายการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นเพื่อมารักษาต่อ ขอให้นำประวัติการรักษาเดิมมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณานัดหมายแพทย์ตามความเร่งด่วนของโรค

ที่ตั้ง

คลินิคล้างไตผ่านทางหน้าท้อง  ชั้น 3   วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

คลินิคอายุรศาสตร์สอนแสดง  ชั้น 1  วันอังคาร

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. คลินิคโรคไต
 • วันอังคาร เวลา 13.30 – 16.00 น. คลินิกชะลอไตเสื่อม ตรวจรักษาร่วมกับทีมสหสาขา พยาบาลเฉพาะทางไตเทียม นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ เภสัชกร เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • วันพฤหัส เวลา 09.00 – 12.00 น. คลินิคโรคไต

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
09:00 - 12:00
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
13:00 - 16:00
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00
3322 สำหรับคนไข้วันจันทร์และพฤหัสบดี // 1104 ,1105 สำหรับคนไข้วันอังคาร
 • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ