คลินิกโรคอ้วนในเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันหน่วยตรวจกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พบผู้ป่วยเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ และโรคอ้วนจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการดำเนินชีวิตในเรื่องการบริโภคอาหารมากเกินความต้องการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายลดลง หากเด็กโรคอ้วนไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คุณภาพชีวิตด้อยลง และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต ปัญหาสุขภาพดังกล่าว ได้แก่ ระบบกระดูกและข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ระบบต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม และกลุ่มอาการเมตาบอลิก

กุมารแพทย์จึงได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการบูรณาการคลินิกโรคอ้วนในเด็ก ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็กของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยทีมสหสาขามี  กุมารแพทย์  พยาบาล  นักโภชนาการ  นักเวชศาสตร์การกีฬา  ร่วมดูแล ให้คำปรึกษา  วินิจฉัย  และรักษาเพื่อให้เด็กมีสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัยที่เหมาะสม  ปราศจากโรคและภาวะแทรกซ้อน

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ร่วมดูแล   วินิจฉัย  ให้คำปรึกษาและรักษาโดยทีมสหสาขา

กุมารแพทย์  พยาบาล  นักโภชนาการ  นักเวชศาสตร์การกีฬา  

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ

รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น

(ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง  ชั้น 2 และเข้ารับการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยกุมารแพทย์

แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ  ชั้น 3  เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์  ในเวลาราชการเท่านั้น 08.00-16.00 น.)

ที่ตั้ง

คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3

อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ

วันจันทร์  สัปดาห์ที่ 1,2,3  เวลา  13.00-16.00 น.

แพทย์ประจำคลินิก

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
*13:00 - 16:00
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่1เดือนคี่ เดือนคู่
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
* -
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่3 เดือนคี่
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
* -
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่2 เดือนคี่ เดือนคู่
วัน เวลาออกตรวจ
จันทร์
* -
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ สัปดาห์ที่3 เดือนคู่
  • สำหรับเลื่อนนัดและสอบถามข้อมูล งดรับนัดทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • แจ้งเลื่อนนัดก่อนล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เวลา 13.00 – 16.00 .น. ในเวลาราชการ ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่รับเลื่อนนัดเนื่องจากคลินิกปิดทำการ