วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ

ความรู้ทั่วไป   ลงวันที่

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ

โรคตับอักเสบเอ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ผู้ป่วยมีอาการแบบเฉียบพลัน เริ่มด้วยมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด และอาจมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองตามมาโดยปกติโรคนี้มักหายขาด และเมื่อหายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น ในเด็กส่วนมากจะเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย อาการจะเป็นมากขึ้นถ้าเป็นในผู้ป่วยที่อายุเพิ่มขึ้น

ปฏิกิริยา

พบเพียงเล็กน้อย อาการที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ที่พบบ่อยได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีด (น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ที่มีรายงานว่ารุนแรง) และจะหายเป็นปกติได้เอง บวมและแดงเล็กน้อย พบประมาณร้อยละ 4 ของผู้ที่ได้รับวัคซีนปฏิกิริยาทั่วไป (systemic adverse events) ไม่รุนแรงและหายได้ภายใน 24 ชั่วโมง ได้แก่อาการปวดศีรษะครั่นเนื้อตัว อ่อนเพลีย มีไข้ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร อาการเหล่านี้พบประมาณร้อยละ 1-13.9 ของผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด

วัคซีนนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบเอได้ภายใน 2-4 สัปดาห์

หลังได้รับวัคซีน 1โด๊ส ร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างน้อย 1 ปีการฉีดกระตุ้นในระยะ 6-12 เดือน หลังจากครั้งแรกจะกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันในระยะยาวอย่างน้อย 20 ปี

การป้องกันและควบคุมไวรัสตับอักเสบเอ

ในเชิงนโยบายขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีนโยบายกวาดล้างไวรัสตับอักเสบเอ หรือควบคุมป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ถ้ากวาดล้างไวรัสตับอักเสบเอ เราจะต้องป้องกันการติดเชื้อทั้งในเด็กเล็กและในผู้ใหญ่ ในเด็กเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่กระจายโรค ดังนั้นการกวาดล้างจึงจำเป็นต้องป้องกันในเด็กเล็กด้วยการให้วัคซีน สำหรับการควบคุมและการป้องกันโรค จุดมุ่งหมาย

การเกิดโรคจะอยู่ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ เพราะเมื่อติดเชื้อจะมีโอกาสป่วยเป็นตับอักเสบได้มากกว่า ในการป้องกันโรคควรมุ่งเน้นในกลุ่มเด็กและเด็กวัยรุ่น

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ควรได้รับวัคซีน

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนได้แก่ เด็กที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสถานรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการทางสมองและระดับสติปัญญาผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดการระบาดได้บ่อย เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคตับเรื้อรังอยู่ก่อนและไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอ เด็กหรือผู้ใหญ่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพำนักยังประเทศที่มีอุบัติการณ์และความชุกของโรคสูง ควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

ข้อควรระวังของการให้วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ

  1. แม้ว่าจะยังไม่มีรายงานผลการใช้วัคซีนต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ก็ตาม ยังแนะนำในการฉีดให้กับหญิงตั้งครรภ์
  2. ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ที่มีเกร็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia) หรือผู้ที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
  3. ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

Obviously you are not alone in your need to have your essay composed, and you could affordable-papers.net always hire a essay writing company that will assist you.

บทความที่เกี่ยวข้อง

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด นพ.คมน์สิทธิ์ ทองธรรมชาติ (อายุรศาสตร์มะเร็งว […]