โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก (Obstructive Sleep Apnea : OSA) โดย พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม อาการและอาการแสดง โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) หมายถึง ความผิดปกติของการหายใจในขณะหลับที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดหายใจหรือหายใจแผ่ว โดยมีอาการและอาการแสดงได้แก่ อาการ ได้แก่ นอนกรนบ่อยมากกว่า 3 คืนต่อสัปดาห์ หายใจแรงกว่าปกติในขณะนอนหลับ มีหยุดหายใจหรือหายใจดังเฮือก ปัสสาวะรดที่นอน นอนในท่านั่งหลับหรือแหงนคอขึ้น ริมฝีปากเขียว ตัวเขียว ปวดศีรษะตอนตื่นนอน ผล็อยหลับหรือง่วงมากผิดปกติเวลากลางวัน มีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น ซุกซนผิดปกติหรือสมาธิสั้น ก้าวร้าว มีปัญหาการเรียน อาการแสดง ได้แก่ น้ำหนักหนักน้อยหรืออ้วนกว่าเกณฑ์ ต่อมทอลซิลโต คางเล็กหรือสั้น หน้าอะดีนอยด์ เพดานปากโค้งสูงหรือโหว่ การเจริญเติบโตช้ากว่าเกณฑ์ ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนจากโรค  OSA ภาวะ OSA หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้หลาย ระบบได้แก่ ระบบประสาทและพฤติกรรม อาจพบปัญหาได้หลายอย่าง เช่น กลุ่มพฤติกรรมที่มีการซุกซนมากผิดปกติ (hyperactive) […]

วัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับ

วัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับ พญ. เมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินารีแพทย์)             ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆหลายชนิด สำหรับวัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับในช่วงที่ฝากครรภ์ เพื่อป้องการอันตรายของมารดา และทารกในครรภ์ ประกอบด้วย 1. วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (TdaP, Tdap) หรือ วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดเดี่ยว (acellular Pertussis; aP) โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เป็นโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะไอกรนที่ทารกมักจะติดเชื้อจากมารดาหรือคนในครอบครัว มีคำแนะนำว่าหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Tdap, TdaP) หรือ วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดเดี่ยว (aP) ในช่วงอายุครรภ์ 27 ถึง 36 สัปดาห์ หากเคยได้วัคซีนป้องกันบาดทะยัก (tetanus vaccine) ครบถ้วนในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ดังนั้น แพทย์มักแนะนำวัคซีนดังกล่าวให้กับคุณแม่ที่มาฝากครรภ์ในช่วงท้ายไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 โดยฉีดจำนวน 1 เข็ม ทั้งนี้ […]

กระดูกข้อเข่าเสื่อม ภาวะที่ทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้

กระดูกข้อเข่าเสื่อม ภาวะที่ทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดย นพ.ธรรมพงษ์ คงคณิน                 ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในกลุ่มวัยกลางคน มีแนวโน้มพบได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยการใช้ชิวิตประจำวัน เช่น อาหารการกินที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายที่ไม่พอเหมาะ เป็นต้น ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ข้อเข่ามีผิดรูป ขาโก่ง เดินได้ไม่ปกติ มีปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทำให้เกิดความทุกข์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ภาวะการเสื่อมแบบ ปฐมภูมิ หรือ ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเกิดจากอายุที่มากขึ้น มักพบในกลุ่มอายุที่มากกว่า 50 ปีขึ้นไป เป็นการเสื่อมสภาพของ กระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการรับน้ำหนัก และมีผลต่อการทำงานกระดูกข้อต่อมีปัญหา โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ อายุ เพศ น้ำหนัก พฤติกรรม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ภาวะการเสื่อมแบบ ทุติยภูมิ เป็นการเสื่อมที่มีสาเหตุนำมาก่อน ทั้งเกิดจากโรคประจำตัว เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าต์ เป็นต้น หรือ เกิดจากการเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณกระดูกข้อเข่า ทั้งเส้นเอ็น หมอนรองกระดูก รวมทั้งอาจจะเคยมีการติดเชื้อข้อเข่ามาก่อนก็สามารถทำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้เช่นกัน […]

โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ

โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ  โดยนพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์ โรคภาวะขากระตุกขณะหลับคือ โรคที่มีการกระตุกของขาซ้ำๆ ขณะนอนหลับ (Periodic Limb Movement Disorder, PLMD) อาการ : ผู้ป่วยอาจตื่นตอนกลางคืนหลายครั้งจากการที่ขากระตุก ทำให้สมองมีการตื่นตัวบ่อย ๆ ขณะหลับ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ จึงมักมีอาการเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มง่วงนอนในเวลากลางวัน ภาวะนี้มักจะทราบโดยการสอบถามคู่นอนด้วยนั่นเอง สาเหตุ : มีปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะนี้มากขึ้น เช่น ยา เช่น ยารักษาโรคซึมเศร้า (antidepressants), ยาแก้แพ้   (antihistamines) และยารักษาโรคจิตเภท (antipsychotics) บางตัว ขณะตั้งครรภ์ คนท้องจะมีอาการรุนแรงขึ้นได้โดยเฉพาะช่วง   สองไตรมาสหลัง โรคร่วม PLMD พบได้บ่อยในคนไข้โรคไต เบาหวาน โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโรคลมหลับ (narcolepsy) และภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) การวินิจฉัย : ซักประวัติ ตตรวจร่างกาย รวมไปถึง การตรวจการนอนหลับ […]

GJ E-Magazine เล่มที่ 20

GJ E-Magazine ฉบับที่ 20 (เดือนกรกฏาคม 2565) “โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัวที่ป้องกันได้” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

ภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia)

ภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia) โดย พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม ภาวะนอนไม่หลับ คืออะไร ภาวะนอนไม่หลับ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยของปัญหาการนอนหลับ โดยคนที่มีภาวะนี้จะมีปัญหานอนไม่หลับ หรือใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับตั้งแต่ต้นของการเข้านอน หรือในคนที่สามารถนอนหลับได้ตั้งแต่ต้น แต่ต้องตื่นมากลางดึกและไม่สามารถนอนต่อได้ ซึ่งคนที่มีภาวะนี้จะมีอาการใดอาการหนึ่ง หรือทั้งสองอาการร่วมกัน ได้แก่ เข้านอนแล้ว นอนไม่หลับ หรือใช้เวลานานกว่าจะสามารถหลับได้ สามารถนอนหลับได้เมื่อเข้านอน แต่ต้องตื่นมากลางดึกและไม่สามารถนอนต่อได้   ภาวะนอนไม่หลับมีสาเหตุจากอะไรบ้าง แบ่งเป็นสาเหตุหลักๆได้ 2 สาเหตุ สาเหตุทางด้านจิตใจ และโรคทางจิตเวช หรือความเครียดวิตกกังวล สาเหตุจากความผิดปกติทางด้านร่างกาย ตัวอย่างที่พบได้บ่อย เช่น – โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น – การกระตุกของขาหรือแขนในระหว่างหลับจนเกิดการรบกวนการนอน – อาการปวดตามร่างกาย เช่น ปวดตามข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ   ภาวะใดบ้างที่ทำให้นอนไม่หลับ มีหลายภาวะที่ส่งเสริมทำให้นอนไม่หลับ การนอนไม่หลับจากสารกระตุ้นบางชนิด เช่น ชา กาแฟ ภาวะที่ระดับ เมลาโทนิน (melatonin) ลดลง โดยสารเมลาโทนินนี้จะหลั่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนอนหลับ ซึ่งพบว่าอายุที่มากขึ้นจะทำให้การหลั่งของสารชนิดนี้ลดลง […]

พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ พญ.นิภารัตน์ ไตรโลกา ปวดฝ่าเท้าก้าวแรกหลังตื่นนอน! รองช้ำ! พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ! เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่มากก็น้อย พังผืดใต้ฝ่าเท้าคืออะไร…เป็นเส้นเอ็นบางๆทอดยาวใต้ส้นเท้าตั้งแต่ส้นเท้าถึงด้านหน้าของเท้า รองช้ำ หรือ พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ เกิดจากความเสื่อมและฝืดตึงของพังผืดใต้ฝ่าเท้า พูดง่ายๆคือตัวพังผืดขาดความยืดหยุ่น เวลาเดินลงน้ำหนักจะเกิดการฉีกขาดทีละเล็กทีละน้อยซ้ำๆ (Repetitive trauma) กันทุกวันที่น้ำหนักลงฝ่าเท้า จนทำให้ความแข็งแรงลดลง เกิดการอักเสบเกิดขึ้น   อาการ มักเจ็บส้นเท้าก้าวแรกหลังลุกจากเตียง หรือหลังการนั่งนานๆ โดยหากเดินก้าวต่อไปเรื่อยๆความเจ็บจะลดลง เจ็บสุดที่ก้าวแรก มักพบอาการปวดฝ่าเท้าด้านในร่วมด้วยได้ในแนวขอพังผืดใต้ฝ่าเท้า และสามารถพบอาการนี้ร่วมกับเอ็นร้อยหวายอักเสบได้   ความเสี่ยงใดที่ทำให้เกิดอาการรองช้ำได้ง่ายมากขึ้น วัยกลางคน อายุ (40-60ปี) น้ำหนักเยอะ มีประวัติต้องยืนหรือเดินนานๆ มีประวัติใส่รองเท้าส้นสูง หรือรองเท้าพื้นแข็ง หรือไม่ใส่รองเท้าเดินในบ้าน กล้ามเนื้อน่องตึง เอ็นร้อยหวายตึง อุ้งเท้าแบน   การรักษาเบื้องต้น พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้คำปรึกษา หาสาเหตุ งด,หลีกเลี่ยงและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่พบ รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติตัว เช่น การใส่รองเท้าเดินภายในบ้านเพื่อลดแรงกระแทกไม่ให้เท้าสัมผัสกับพื้นบ้านโดยตรง เป็นต้น ใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่มีสเตียรอยด์ (NSAIDs) ถ้าไม่มีข้อห้าม แนะนำการยืดเหยียดพังผืดใต้ฝ่าเท้า เอ็นร้อยหวาย […]

โรคอ้วนในเด็ก

โรคอ้วนในเด็ก                 โดย นายแพทย์ภัคนันท์ ตรงจิตการุณย์ กุมารแพทย์   โรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในเด็ก เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว โรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมเกินปกติจนทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ในประเทศไทย จากผลการสำรวจข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข ปี พ.ศ.2564 พบเด็กวัยเรียน (อายุ6-14ปี) มีน้ำหนักเกินและอ้วนร้อยละ 11.09 สาเหตุโรคอ้วน ปัจจัยด้านพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น บิดามารดาอ้วน, มารดาเป็นเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์, ทารกแรกเกิดน้ำหนักมาก, โรคต่อมไร้ท่อ, โรคทางพันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การบริโภคอาหารไขมันสัตว์ อาหารแป้งและน้ำตาลสูง อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น การออกกำลังกายและพฤติกรรมไม่เคลื่อนไหวร่างกาย ตัวอย่างเช่น เด็กที่ไม่ออกกำลังกาย ดูโทรทัศน์ เล่นวิดีโอเกมส์ ทำให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างพลังงานที่ได้จากอาหาร และพลังงานที่ใช้ของร่างกาย   การวินิจฉัยโรคอ้วน คำนวณจาก การวัดน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง แบ่งตามอายุ และเพศ […]

การทำความสะอาดขอบเปลือกตา SCRUB LID

รับชมวิดีโอ คลินิกโรคเปลือกตาอักเสบและตาแห้ง แผนกจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการ Lid treatment ในผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติ ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกจักษุวิทยา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. โทร. 02-8496600 ต่อ 3300

ตกขาวแบบไหนไม่ปกติ

ตกขาวแบบไหนไม่ปกติ โดย พญ.เมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินรีแพทย์) ตกขาวที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตกขาวเป็นก้อนปริมาณมาก ตกขาวเป็นสีเขียว หรือมีฟอง ตกขาวร่วมกับอาการคันช่องคลอด ตกขาวที่มีกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นคาวปลา ตกขาวมีเลือดปน

ประจำเดือนแบบไหนไม่ปกติ

“ประจำเดือนแบบไหนไม่ปกติ” โดย พญ.เมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินรีแพทย์)             ในผู้หญิงทุกคน เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าประจำเดือนออกมาตามรอบเดือน ประจำเดือนนั้นไม่ใช่ของเสียอย่างที่หลาย ๆ ท่านเข้าใจ แต่คือสิ่งที่เกิดจากการหลุดลอกตัวของผนังเยื่อบุโพรงมดลูกที่เตรียมไว้สำหรับรับการฝังตัวของตัวอ่อน เมื่อไม่ได้มีการฝังตัว ผนังจึงผลัดออกมาตามการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในแต่ละเดือน ดังนั้นประจำเดือนจึงควรออกเป็นรอบ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในปริมาณที่เหมาะสม ประจำเดือน ควรมีลักษณะอย่างไร? ประจำเดือนมักมีสีแดง ไม่มีลิ่มเลือดหรือชิ้นเนื้อปน บางครั้งประจำเดือนอาจออกมาพร้อมกับตกขาวจึงดูเป็นก้อนได้แต่ไม่อันตราย ประจำเดือนมักไม่เกิน 7 วันต่อรอบ และมาเพียง 1 รอบต่อเดือน แต่ในบางครั้ง หากมีรอบเดือนในช่วงต้นเดือน อาจมีรอบเดือนอีกครั้งในช่วงวันท้ายๆของเดือนได้ โดยเฉลี่ยแล้ว แต่ละรอบประจำเดือนจะห่างกัน 28 วัน แต่สามารถเป็นได้ตั้งแต่ 21 ถึง 35 วัน โดยในแต่ละคนควรมีรอบเดือนที่สม่ำเสมอในทุกๆเดือน อย่างไรก็ตามในช่วงปีแรกๆที่เริ่มมีประจำเดือนหรือในวัยใกล้หมดประจำเดือนอาจไม่สม่ำเสมอได้ ปริมาณประจำเดือน ที่ปกตินั้นไม่ควรเกิน 80 ซีซี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ซีซีต่อรอบ เทียบได้กับผ้าอนามัยประมาณ 3-4 ผืนต่อวัน เลือดออกผิดปกติแบบไหนที่ควรมาพบแพทย์ เลือดออกตามรอบเดือน […]

อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน

อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน (Exccessive Daytime Sleepiness) โดย นพ.นพดล ตรีประทีปศิลป์ อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันคือ อาการที่คนเราไม่สามารถตื่นหรือตื่นตัวได้ระหว่างวันในสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่สำคัญส่งผลให้ไม่สามารถระงับการนอนหลับ หรือภาวะง่วงนอนได้แม้อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงที่เรียกว่า โรคลมหลับ ซึ่งหมายถึง การมีอาการง่วงนอนที่ไม่สามารถต้านทานได้จนหลับไปแบบทันทีทันใดไม่ทันรู้สึกตัว อาการร่วม : อ่อนเพลีย สมองเฉื่อยชา มึนงง สาเหตุหลัก ๆ : จำนวนช่วงโมงที่นอนไม่เพียงพอ คุณภาพการนอนที่ไม่ดี ทำให้หลับ ๆ ตื่น ๆ ตื่นบ่อย เช่น อาจจะเกิดจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ  หรือ ภาวะขาอยู่ไม่สุขขณะหลับ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น จากยาบางตัวที่ทำให้ง่วง, โรคทางกาย เช่น ภาวะบกพร่องฮอร์โมน ไทรอยด์ หรืออาการเจ็บป่วยทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า หรือ โรคจากการหลับ เช่น ภาวะลมหลับ เมื่อใดควรพบแพทย์ : เมื่อรู้สึกความง่วงระหว่างวันนั้นมีปัญหารบกวนกับคุณภาพชีวิตหรือการทำงาน หากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่รีบด่วน เช่น […]

ปกป้องลูกรักด้วยวัคซีน

“วัคซีน” คือตัวช่วยในการป้องกันโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะในวัยเด็กที่ต้องได้รับการปกป้องดูแลเป็นพิเศษ คลิปนี้ คุณหมอจะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับเด็กและมีข้อมูลของวัคซีนที่เด็กในแต่ละช่วงวัยควรได้รับ รวมไปถึงวัคซีนโควิด-19 กับการฉีดให้เด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจ และวางแผนพาลูกหลานมาฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นค่ะ รับชมวิดีโอ

GJ E-Magazine เล่มที่ 19

GJ E-Magazine ฉบับที่ 19 (เดือนเมษายน 2565) “ใคร ๆ ก็เป็นโรคอ้วน” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ-EMagazine 19

โภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

โภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี                                                                                   โดย นายธนวัฒน์  ชาชิโย (นักวิชาการโภชนาการ) อาหารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดี อีกทั้งยังช่วยควบคุมภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอชไอวี และช่วยควบคุมอาการข้างเคียงจากการให้ยาได้ ปัญหาโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีมีอะไรบ้าง สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อการรักษา และสภาวะของโรคบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการได้ ดังต่อไปนี้ […]

ระดับน้ำตาลในเลือดกับการออกกำลังกาย

ระดับน้ำตาลในเลือดกับการออกกำลังกาย โดย นางสาวอ้อมเดือน  ชื่นวารี  นักกายภาพบำบัด การออกกำลังกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร ช่วยเพิ่มความไวของอินซูลิน เนื่องจากระหว่างออกกำลังกาย กล้ามเนื้อจะนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ เมื่อกล้ามเนื้อมีการหดตัวหรือทำงาน ขณะทำกิจกรรมต่างๆ น้ำตาลในเลือดจะถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน ผลของการออกกำลังกายต่อระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการออกกำลังกาย ซึ่งหลังออกกำลังกาย ระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลง แล้วลดลงมากกว่า 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดได้ การออกกำลังกายที่แนะนำ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน คือ การเดิน ขี่จักรยาน การออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน (ยางยืดหรือดัมเบล) และการฝึกการทรงตัว เป็นต้น และควรมี **การ warm up /ก่อนออกกำลังกาย 5-10 นาที และ cool down /หลังออกกำลังกาย 10 นาที ทุกครั้ง ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะออกกำลังกาย ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยาหรือเป็นเบาหวานจากพันธุกรรม จะมีความเสี่ยงเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะออกกำลังกาย (ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 100 mg/dL) ซึ่งมีอาการดังนี้  เหงื่อออกมากผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว มึนงง/เวียนศีรษะ      […]

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปอด

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปอด โดย นางสาวอ้อมเดือน  ชื่นวารี นักกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเข้าสู่ปอด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย เมื่อร่างกายได้รับเชื้อเข้าไปโดยเฉพาะถุงลมในปอด เชื้อจะมีการแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคือเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย โดยจะล้อมเชื้อไว้ ในกรณีที่เม็ดเลือดขาวไม่สามารถควบคุมเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ จะทำให้เกิดรอยโรคในเนื้อปอดได้  เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถจัดการทำลายเชื้อได้  ผู้ป่วยก็จะมีอาการแสดงดังนี้ คือ ไอมีเสมหะ มีไข้ อ่อนเพลีย และเหนื่อยง่าย เป็นต้น ซึ่งภาวะอาการเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรประจำวันได้ลดลง ทำให้สภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตที่ลดลงตามไปด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยวิธีกายภาพบำบัด ช่วยลดอาการเหนื่อยและเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ เทคนิคการบรรเทาอาการเหนื่อย  การหายใจเพื่อลดอาการเหนื่อย หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ห่อริมฝีปาก (เหมือนกำลังผิวปาก) หายใจออกช้าๆ ผ่านทางริมฝีปากที่กำลังห่ออยู่ (เป่าลมออกทางปาก) โดยเวลาในการหายใจออกให้มากกว่าการหายใจเข้าสองเท่า การหายใจโดยใช้กระบังลม ผ่อนคลายหัวไหล่ วางมือข้างหนึ่งบริเวณหน้าท้อง  หายใจเข้าผ่านจมูก ให้บริเวณหน้าท้องขยายออก หายใจออกด้วยวิธีการห่อริมฝีปาก และหดกล้ามเนื้อหน้าท้อง บริเวณหน้าท้องจะแฟบ ทำซ้ำ 3-5 ครั้ง  สามารถฝึกได้หลายรอบต่อวัน และสามารถฝึกในท่านอน นั่ง ยืน หรือขณะเดิน การจัดท่าทาง เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย เพื่อลดอาการเหนื่อยได้เร็วขึ้น […]

กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง

กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน Q: อาหารในผู้ป่วยมะเร็งสำคัญอย่างไร ? A: การรักษามะเร็ง ทั้งการผ่าตัด ฉายแสง หรือการใช้ยา มักมีการอักเสบหรือการสูญเสียเนื้อเยื่อเกิดขึ้น ผู้ป่วยจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอเพื่อซ่อมแซมร่างกาย ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพออาจส่งผลให้ร่างกายฟื้นตัวช้าและทำให้การรักษามะเร็งไม่ได้ผลที่ดีตามควร ดังนั้นอาหารจึงเป็นส่วนเสริมที่สำคัญเพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถรับการรักษามะเร็งจนครบได้ Q: อาหารประเภทใดที่ผู้ป่วยมะเร็งควรกิน ? A: ควรกินอาหาร สุก สะอาด มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีนทั้งจากพืช และสัตว์ ผัก ผลไม้ ต้องปอกเปลือกและล้างให้สะอาด ดื่มน้ำให้เพียงพอ Q: อาหารประเภทใดที่ผู้ป่วยมะเร็งควรหลีกเลี่ยง ? A: หลีกเลี่ยง อาหารหมักดอง อาหารไม่สด ไม่สะอาด อาหารทิ้งไว้ข้ามคืน ในช่วงได้รับการรักษา งดกินผักสด ผลไม้เปลือกบางที่กินทั้งเปลือก เช่น องุ่น ชมพู่ เลิกแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่ Q: ผู้ป่วยมะเร็งกินเนื้อสัตว์ได้หรือไม่ ? A: […]

ผลข้างเคียงทั่วไปและการดูแลตนเองเบื้องต้นจากยาเคมีบำบัด

ผลข้างเคียงทั่วไปและการดูแลตนเองเบื้องต้นจากยาเคมีบำบัด โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน ผลข้างเคียง : คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร คำแนะนำ : กินอาหารย่อยง่าย เลี่ยงอาหารครีม มัน เนย รสจัด ของทอด ของมัน อาจลองกินอาหารรสชาติเปรี้ยว เช่น น้ำมะนาว / อาหารแห้งๆ เช่น ขนมปังปิ้ง ขนมปังกรอบ กินครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ กินช้าๆ เคี้ยวละเอียด เพื่อให้ย่อยง่าย หากการรับรสผิดปกติ รู้สึกขมตลอดเวลา ควรหาลูกอมที่ทำให้รู้สึกสดชื่น หากกินอาหารได้น้อยลงมาก อาจกินอาหารเสริมทางการแพทย์ ————————————————————————————– ผลข้างเคียง : ท้องเสีย คำแนะนำ : ดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร ดื่มผงเกลือแร่ผสมกับน้ำบ่อยๆ กินยาแก้ท้องเสียตามแพทย์สั่ง ————————————————————————————– ผลข้างเคียง : ช่องปากอักเสบ คำแนะนำ : บ้วนปากอย่างน้อย […]

มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้

มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้ โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน มะเร็งเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญ เนื่องจากมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในคนไทย การรักษามะเร็งมีความซับซ้อน จึงต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เข้าใจโรคเป็นอย่างดีในหลายสาขา ผู้ป่วยจึงได้รับการรักษาที่เหมาะสม มะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ในระดับพันธุกรรมในอวัยวะต่างๆอย่างไม่เหมาะสม อาจเกิดจากการได้รับสารก่อมะเร็ง การติดเชื้อบางชนิด หรือปัจจัยทางกรรมพันธุ์ ซึ่งถ้าเกิดการสะสมความผิดปกติของสารพันธุกรรมนี้มากพอจะเกิดเป็นก้อนมะเร็งขึ้น โดยร่างกายไม่สามารถควบคุมและกำจัดออกไปได้เอง มะเร็งจึงมีการลุกลามและทำให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ ลักษณะของโรคมะเร็ง ขยายขนาดโตขึ้น แพร่กระจายและลุกลามไปอวัยวะอื่นๆ ส่งผลให้อวัยวะทำงานผิดปกติ และอาจเสียชีวิตได้ การรักษามะเร็ง มี 3 วิธี การผ่าตัด การฉายแสง การรักษาด้วยยา ได้แก่ ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาภูมิคุ้มกันบำบัด ผู้ป่วยแต่ละราย อาจได้รับการรักษาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิด ระยะของมะเร็ง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย จึงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของการรักษามะเร็ง การรักษามุ่งหวังผลหายขาด (curative aim) ในมะเร็งระยะต้น การรักษาประคับประคอง (palliative aim) ในมะเร็งที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จะมุ่งเน้นการบรรเทาอาการและควบคุมการลุกลามของตัวโรค โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ผู้ป่วยและญาติควรทราบถึงเป้าหมายของการรักษาและข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรคโดยการพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษา

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย/ญาติ ระหว่างรับยาเคมีบำบัด

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย/ญาติ ระหว่างรับยาเคมีบำบัด โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน กินอาหารสุก สะอาด มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีน เลี่ยงของหมักดอง/อาหารทิ้งไว้ข้ามคืน แอลกอฮอล์ บุหรี่ ออกกำลังกายได้พอควร (ขึ้นกับสูตรยาและความแข็งแรงของผู้ป่วย ควรปรึกษาแพทย์) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องไปควร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากมีกินยาประจำเพื่อรักษาโรคอื่น ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ สอบถามผลข้างเคียงและการจัดการผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดที่ท่านได้รับ ทำจิตใจให้สบาย หากมีความเครียด ความกังวล ความกลัว หรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่ารีรอที่จะซักถาม ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนยินดีรับฟังและให้ความช่วยเหลือท่านเสมอ หากมีนัดฉีดวัคซีนในระหว่างการรักษา ควรปรึกษาแพทย์ สำหรับญาติผู้ป่วย การรับฟังและให้กำลังใจผู้ป่วยสามารถบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยได้

รู้จักยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

รู้จักยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน เป็นยาที่เข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ที่แบ่งตัวได้เร็ว จึงควบคุมและทำลายเซลล์มะเร็งให้ตายลงในที่สุด ยาเคมีบำบัดอาจมีผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อปกติที่แบ่งตัวเร็ว เช่น เม็ดเลือดต่าง เยื่อบุทางเดินอาหาร ผิวหนัง เส้นผม เล็บ เซลล์สืบพันธุ์ โดยความรุนแรงมักขึ้นอยู่กับสูตรยาเคมีบำบัดที่ได้รับ ความแข็งแรงของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงเหล่านี้มักจะเป็นอยู่ชั่วคราวในช่วงระยะที่ให้หรือหลังให้ยาไม่นาน เมื่อยาหมดฤทธิ์หรือหยุดยาแล้ว ผลข้างเคียงส่วนใหญ่มักทุเลาลงและหายได้ นอกจากนี้แพทย์ยังมีวิธีในการจำกัดผลข้างเคียงต่าง  ๆได้ เช่น การใช้ยารักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน การใช้ยากระตุ้นเม็ดเลือด การปรับขนาดของยาเคมีบำบัด เป็นต้น ดังนั้น ยาเคมีบำบัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิด หมายเหตุ อาการข้างเคียงดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกราย

HPV Vaccine

HPV Vaccine โดยแพทย์หญิงเมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินรีแพทย์) กลุ่มเป้าหมายหลักที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน เด็กหญิงอายุ 11-12 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน กลุ่มอื่นที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน คือ หญิงและชาย ช่วงอายุ 9-26 ปี โดยฉีด 3 เข็ม ที่ 0, 1-2 และ 6 เดือน หญิงและชายที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ติดเชื้อเอชไอวี หญิงที่เคยมีผล Pap smear หรือ HPV testing ผิดปกติหรือ เคยเป็นรอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก หรือเคยเป็นหูดหงอนไก่มาก่อน กล่มุหญิงที่อายุ26-45 ปีหรือหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ให้พิจารณาในการฉีดวัคซีนเป็นราย ๆไป โดยตัดสินใจร่วมกันหลังจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชพีวีและประโยชนของการฉีดวัคซีน ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์

รู้จักมะเร็งเต้านม

                                                                       รู้จักมะเร็งเต้านม                                                โดย นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน   เต้านม อวัยวะที่แสดงถึงลักษณะทางเพศหญิงอย่างหนึ่ง ประกอบไปด้วยต่อมน้ำนม ท่อน้ำนม ไขมัน เส้นเลือด ต่อมน้ำเหลือง เต้านมวางอยู่บนกล้ามเนื้อหน้าอกและซี่โครง มีหน้าที่ในการสร้างน้ำนม โดยเต้านมจะขยายขนาดตอบสนองกับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ซึ่งผลิตจากรังไข่เป็นหลัก […]

วัคซีนในวัยรุ่น

วัคซีนในวัยรุ่น โดย นายแพทย์ภัคนันท์ ตรงจิตการุณย์ กุมารแพทย์ วัยรุ่น หมายถึง กลุ่มอายุระหว่าง 11-25 ปี วัคซีนในวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นวัคซีนต่อเนื่อง ใช้สำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน วัยรุ่นมักมีการรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ เมื่อมีโรคติดต่อ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อวงกว้าง ส่งผลต่อการเรียนและสังคม ดังนั้นวัคซีนในวัยรุ่นจึงมีความจำเป็น วัคซีนที่วัยรุ่นควรได้รับให้ครบถ้วน มีดังนี้ วัคซีนตับอักเสบบี โรคตับอักเสบบีก่อให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบบีติดต่อทางเลือด สารคัดหลั่งและเพศสัมพันธ์ เด็กและวันรุ่นทุกคนควรฉีดครบ 3 เข็ม หากได้รับไม่ครบสามารถฉีดต่อได้ หากไม่เคยได้รับมาก่อน ต้องฉีด 3 เข็ม วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น สำหรับวัยรุ่นที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้ ควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เป็นวัคซีนจำเป็น เนื่องจากเป็นโรคประจำถิ่นที่มีความรุนแรง เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น สำหรับวัยรุ่นที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้ ควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 3-12 เดือน ขึ้นกับชนิดของวัคซีน […]

การนอนสำคัญไฉน และนอนอย่างไรให้สุขภาพดี

การนอนสำคัญไฉน และนอนอย่างไรให้สุขภาพดี น.พ. นพดล ตรีประทีบศิลป์                 การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตไม่น้อยไปกว่าการได้รับประทานอาหารที่ดี และการได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ สังเกตได้ว่ามนุษย์เราใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ การนอนหลับนั้นเป็นช่วงที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน เพราะร่างกายเรานอนนิ่ง ไม่ได้ออกแรงใด ๆ จึงไม่ต้องการการสูบฉีดโลหิตมากเท่าไรนัก นอกจากนี้ ในขณะที่มนุษย์นอนหลับนั้นจะมีการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกาย และการปรับสมดุลของสารเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย และที่สำคัญในระหว่างที่มนุษย์นอนหลับนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่สมองทำการเรียบเรียงข้อมูลต่าง ๆ ที่สมองได้รับทราบในวันนั้น ๆ เข้าสู่การเรียบเรียงและจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถดึงมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงนับได้ว่าการนอนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ทำให้สมองเกิดการจดจำและมีพัฒนาการตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการนอนหลับที่เหมาะสมโดยทั่วไปในผู้ใหญ่วัยทำงานจะเฉลี่อยู่ที่ 7 -9 ชั่วโมง นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนอนหลับยังแตกต่างกันในแต่ละบุคคล   Q : ถ้าคนเรานอนไม่พอติดต่อกันเป็นเวลานานจะเป็นอะไรหรือไม่ และถ้าคนเรานอนมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่ A : จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่นอนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานานนั้นจะส่งผลต่อการเกิดสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ โดยส่งผลต่อการมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น การเกิดภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ […]

ภาวะตัวเตี้ย

ภาวะตัวเตี้ย โดย นายแพทย์ภัคนันท์ ตรงจิตการุณย์ กุมารแพทย์ ภาวะตัวเตี้ย คือ การที่มีความสูงน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 3 ตามเกณฑ์อายุและเพศเดียวกัน ปัจจัยที่กำหนดความสูงเด็ก ยีน เช่น ครอบครัวที่พ่อแม่สูง ลูกก็มักจะตัวสูง ฮอร์โมน เช่น growth ฮอร์โมน , ฮอร์โมนเพศ, ฮอร์โมนไทรอยด์ โรคเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคติดเชื้อเรื้อรัง โภชนาการ อาหารที่มีผลต่อการเติบโตของร่างกายและกระดูก ได้แก่ โปรตีน แคลเซียม วิตามินดี ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี การออกกำลังกาย ช่วยเพิ่มความหนาแน่นและความแข็งแรงของกระดูก สาเหตุของภาวะเตี้ย ภาวะเตี้ยที่ทราบสาเหตุ ทารกเติบโตช้าขณะอยู่ในครรภ์ ภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง โรคเรื้อรังทางกาย เช่น โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคติดเชื้อเรื้อรัง โรคระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของโครโมโซม พฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม ภาวะเตี้ยที่ไม่ทราบสาเหตุ เช่น ภาวะเตี้ยทางพันธุกรรม […]

GJ E-Magazine เล่มที่ 18

GJ E-Magazine ฉบับที่ 18 (เดือนมกราคม 2565) “รู้ทัน มะเร็งเต้านม” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ-EMagazine 18

การดูแลเด็กในช่วงเรียน online

การดูแลเด็กในช่วงเรียน online โดย แพทย์หญิงพิชยา พูลสวัสดิ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนที่เหมาะกับเด็กมากที่สุดคือการเรียนที่โรงเรียน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเรียน online เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก สำหรับผู้ปกครองนับเป็นความท้าทายในการช่วยเหลือลูกในด้านการเรียน แต่หมอเชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านสามารถให้ความเชื่อเหลือลูกๆได้ดีที่สุดเท่าที่พ่อแม่จะทำได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ หมอจึงอยากแชร์และอยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาทบทวนการดูแลลูก ๆ ในช่วงที่ต้องเรียน online เพื่อให้การเรียนของเด็ก ๆ ได้ผลดีขึ้นและทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากขึ้นค่ะ สถานที่ สถานที่เรียน online ควรเป็นมุมสงบ ไม่มีเสียงดัง ไม่มีสิ่งเร้ารบกวน ไม่ควรมีจอทีวีหรือจออื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน ถ้ามีพี่น้องควรจัดที่นั่งแยกกันหรือแยกห้องเพื่อไม่ให้เด็กกวนกัน จัดตารางเวลา ควรจัดกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลา พยายามให้คล้ายกับเวลาที่ไปโรงเรียนให้มากที่สุด เช่น เวลาตื่นนอน อาบน้ำ กินข้าว เวลาเข้านอน เวลาทำการบ้าน หรือเวลาเล่น เป็นต้น การจัดตารางเวลาที่ดีและสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็กมีวินัย ฝึกความรับผิดชอบ และช่วยลดความขัดแย้งเวลาเด็กไม่ยอมทำงานหรือมีข้อต่อรองเพราะติดเล่นได้ค่ะ พักสายตา การจ้องหน้าจอนานทำให้ตาอ่อนล้า ตาแห้ง อาจมีตามัวได้ เด็ก ๆ ควรพักสายตาเป็นระยะโดยใช้หลัก 20/20/20 คือ พักสายตาจากจอทุก 20 […]

Sleep hygiene : สุขอนามัยการนอนหลับ

Sleep hygiene : สุขอนามัยการนอนหลับ โดย พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอและมีระยะเวลาการหลับเพียงพอ พยายามอยู่บนที่นอนเมื่อง่วงนอน และไม่ทำกิจกรรมอื่นบนเตียง ยกเว้น การนอนหลับหรือกิจกรรมทางเพศ ถ้าไม่สามารถนอนหลับภายใน 30 นาทีหลังจากเข้านอน แนะนำให้พิจารณาลุกออกจากเตียงแล้วทำกิจกรรมอื่นที่สงบและผ่อนคลายในความมืดหรือแสงสลัว เมื่อง่วงแล้วจึงกลับมานอนอีกครั้ง จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการนอนที่ดี เช่น จัดห้องนอนให้เงียบ หรือไม่มีเสียงรบกวน มีอุณหภูมิพอเหมาะที่ทำให้หลับสบาย และหลับได้ดีตลอดคืน หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ 4 ถึง 6 ชั่วโมงก่อนนอน เพราะอาจทำให้เกิดการนอนหลับไม่สนิทในช่วงหลังได้ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม รวมถึงการสูบบุหรี่ ก่อนนอน เพราะคาเฟอีนและนิโคตินจะไปรบกวนการนอนหลับได้ หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ หรือยาที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ เนื่องจากยาดังกล่าวทำให้กล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนหย่อนมากขึ้น และหลีกเลี่ยงยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท โดยเฉพาะก่อนเวลาเข้านอน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจำนวนมาก หรืออาหารที่ย่อยยาก 3 ถึง 4  ชั่วโมงก่อนนอน เนื่องจากอาจทำให้รู้สึกอึดอัด นอนหลับไม่สนิท แต่สามารถรับประทานอาหารว่างเบาๆ […]

มารดาที่เป็น COVID–19 สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้หรือไม่

มารดาที่เป็น COVID–19 สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้หรือไม่ พญ สุภาวีร์ วสุอนันต์กุล (กุมารแพทย์) การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในกรณีทารกเกิดจากมารดาที่เป็น COVID-19 และ PUI ที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อจากมารดาสู่ทารกผ่านทางนมแม่ และองค์กรทางสาธารณสุขต่าง ๆ แนะนำว่าสามารถให้น้ำนมแม่แก่ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อ COVID -19 ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านบุคลากร สถานที่  และครุภัณฑ์ในการเก็บตุนน้ำนม ตลอดจนความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสขณะขนส่งน้ำนมจากมารดามายังทารก ดังนั้นทารกจะได้รับนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเท่านั้น   สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยแนะนำมารดาที่มีประวัติสัมผัส COVID -19 ความเสี่ยงสูง (PUI) ปั๊มน้ำนมทิ้งจนกว่าจะทราบผลตรวจเป็น Undetectable และ ในมารดาที่ยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 ให้ปั๊มนมทิ้ง เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากนั้นให้นั้นนมแม่แก่ทารกได้ตามปกติ   หากมารดาที่มีประวัติสัมผัส COVID -19 ความเสี่ยงสูง (PUI) หรือยืนยันการติด COVID-19 มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะเก็บตุนน้ำนมได้และยืนยันจะเก็บตุนนม ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำการปฏิบัติของกรมอนามัย […]

Cyberbullying

Cyberbullying เขียนโดย: พญ.พิชยา พูลสวัสดิ์ กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม Cyberbullying คือ การกลั่นแกล้งผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และทางสื่อออนไลน์ อาจมาในรูปแบบของข้อความ รูปภาพล้อเลียน การกระจายข่าวลือผิด ๆ รวมไปถึงการไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มหรือกิจกรรมต่าง ๆ เด็กอาจถูกกลั่นแกล้งผ่านทาง social media อีเมล แอปพลิเคชัน หรือเกมออนไลน์ก็ได้ ความน่ากลัวของ cyberbullying คือ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา หาตัวคนที่แกล้งยาก เนื่องจากอาจใช้ account ปลอมหรือนามแฝง และการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ยังแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ผลกระทบของ cyberbullying ส่งผลกระทบต่อการเรียน เด็กขาดสมาธิในการเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ เด็กที่ถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล และนอนไม่หลับ เด็กยังไม่ความเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดในอนาคต ทำอย่างไรดีเมื่อลูกถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ อย่าขู่ลูกว่าจะยึดมือถือหรือจำกัดการเล่นสื่อออนไลน์ของลูก เนื่องจากลูกจะมองว่าเป็นการถูกลงโทษ ทำให้ต่อไปเด็กไม่กล้าบอกปัญหาเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งอีก เก็บหลักฐานที่ถูกแกล้ง เช่น บันทึกภาพหน้าจอ คุยกับลูกให้ลูกเล่าสิ่งที่ตนเองเจอ ถามความรู้สึกของลูก ฟังลูกอย่างเข้าใจ การที่ลูกมีใครสักคนที่รับฟังและให้กำลังใจจะช่วยให้เด็กจัดการปัญหาได้ดีขึ้น ชวนลูกคิดวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นได้ โดยให้ลูกเสนอวิธีและลองทำดู โดยมีพ่อแม่คอยรับฟังไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร […]

วัคซีนcovid-19 ในหญิงตั้งครรภ์ /ให้นมบุตร

โดย พญ สุภาวีร์ วสุอนันต์กุล (กุมารแพทย์)        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก พบว่าหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต และใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ เพิ่มโอกาสของการคลอดก่อนกำหนด และการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารกร่วมด้วย  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จึงมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงของวัคซีน โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และหญิงให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ ซึ่งวัคซีนที่มีใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันได้แก่ Sinovac และ Astraseneca  ในอนาคตที่มีการนำเข้าวัคซีน mRNA ได้แก่ pfizer และ  moderna จากการศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และพบระดับภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ต่างจากกลุ่มที่ไม่ตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการติดตามถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในอนาคต ควรติดตามข่าวสารหรือสอบถามแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการรับวัคซีน  

แนวทางการดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่น ในสถานการณ์การติดเชื้อโรค COVID-19 ในครอบครัว

แนวทางการดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่น ในสถานการณ์การติดเชื้อโรค COVID-19 ในครอบครัว โดย พญ.พิมพิกา หาญวัฒนานุกุล (กุมารแพทย์ทั่วไป) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มากขึ้น โดยมีทั้งผู้ปกครองและเด็กในหลายครอบครัวติดเชื้อโรคโควิด 19 และต้องไปรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลหรือถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ต้องเกิดการแยกจากกันระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลต่อตัวเด็กและวัยรุ่นเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละครอบครัวควรเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์การติดเชื้อเช่นนี้ในครอบครัว ซึ่งแนวทางการดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นที่เหมาะสมในสถานการณ์การติดเชื้อในครอบครัวนั้น ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กสามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้ 1. บอกเล่าเหตุการณ์ให้เด็กฟังอย่างตรงไปตรงมา เช่น เหตุการณ์ติดเชื้อโควิดของสมาชิกในบ้าน ทำให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ชั่วคราวเพราะอาจติดเชื้อกันได้ โดยมีการแนะนำว่าใครต้องไปอยู่ที่สถานที่ใด ระยะเวลานานประมาณเท่าใด 2. ให้เด็กสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างสม่ำเสมอ โดยระหว่างที่แยกกันให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ได้เสมอ 3. พยายามสอบถามถึงความต้องการของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้สึกมีคุณค่าและสามารถควบคุมอะไรบางอย่างได้ เช่น ของที่ต้องการนำติดตัวไปด้วย เลือกช่วงเวลาที่จะติดต่อกันเป็นประจำ หรือตารางกิจกรรมประจำวัน 4. แสดงความเข้าอกเข้าใจถึงอารมณ์และการแสดงออกของเด็ก โดยเด็กจะมีการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตหรือการแยกจากแตกต่างกันออกไป ผู้ปกครองควรรับฟังอย่างตั้งใจ ไม่ต่อว่า และไม่ด่วนตัดสิน 5. ช่วยเหลือเด็กให้รู้จักและจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวเอง เช่น กลัว กังวล เศร้า และให้เด็กลองคิดกิจกรรมที่ช่วยจัดการอารมณ์ได้ด้วยตนเอง 6. ช่วยให้เด็กสามารถคงกิจวัตรประจำวันคล้ายเดิมได้มากที่สุด เพื่อลดความรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป […]

ผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 พญ.พิมพิกา หาญวัฒนานุกุล (กุมารแพทย์ทั่วไป) ในสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน เด็ก ๆ จะมีปฏิกิริยาทางด้านจิตใจเมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน รุนแรง ในรูปแบบแตกต่างกันไป อาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ หรือไม่จดจ่อ เป็นอาการสำคัญที่พบได้บ่อยมากขึ้น เด็กส่วนใหญ่ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจเพียงพอ จะสามารถปรับตัวและเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้เมื่อได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากพ่อแม่ เพื่อนและคนรอบตัว อย่างไรก็ตาม มีเด็กบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีปฏิกิริยาทางด้านจิตใจที่รุนแรง เช่น วิตกกังวลมาก ซึมเศร้า หรือมีความคิดฆ่าตัวตายได้ โดยความเสี่ยงของเด็กในกลุ่มนี้ ได้แก่ การมีปัญหาทางสุขภาพจิตอยู่เดิม เคยมีประสบการณ์ที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ ครอบครัวไม่มั่นคง หรือมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กสามารถสังเกตเห็นและมองหาเด็ก ๆ ที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยสังเกตจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ตามพัฒนาการตามวัยของเด็ก ดังต่อไปนี้ วัย 0-5 ปี – ติดพ่อแม่หรือผู้ดูแลมาก – พฤติกรรมถดถอยไปจากช่วงวัยปกติ เช่น ดูดนิ้ว ปัสสาวะรดที่นอน – เปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอน – กลัวความมืดหรือกลัวในสิ่งที่ไม่เคยกลัวมาก่อน – ร้องไห้งอแงและหงุดหงิด – […]

นอนกรน… อันตรายแค่ไหน

นอนกรน… อันตรายแค่ไหน โดย นพ.นพดล ตรีประทีปศิลป์ นอนกรนเป็นอาการที่พบบ่อยมาก และเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แท้จริงแล้วเสียงกรนเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้น ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่จมูก ช่องลำคอ โคนลิ้น หรือบางส่วนของกล่องเสียงซึ่งเกิดจากการหย่อนตัวลงในขณะหลับ จนทำให้เมื่อลมหายใจผ่านเนื้อเยื่อดังกล่าว เกิดการสั่นสะเทือนและมีเสียงดังขึ้น หากบางครั้งเกิดการตีบแคบมากขึ้นจนอุดกลั้นลมหายใจทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ ๆ ซึ่งเราเรียกลักษณะดังกล่าวว่า “โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea, OSA)” หรือ “ โรคหยุดหายใจขณะหลับ” โรคหยุดหายใจขณะหลับทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้หลายอย่าง เช่น เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์และอัมพาต ภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความง่วงนอนมากผิดปกติ เสี่ยงต่อความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง หรือความจำถดถอย หรืออาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้นอนร่วมห้อง และหากมีการหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก อาจทำให้มีความผิดปกติของพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เกิดพฤติกรรมซุกซนก้าวร้าว ปัสสาวะรดที่นอน มีผลการเรียนที่แย่ลง หรือมีปัญหาสังคมสำหรับเด็กได้ “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” ในประเทศไทยคาดว่า พบไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในเพศชายหรือร้อยละ 2 ในเพศหญิง และยังพบได้ประมาณร้อยละ 1 […]

โรคภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรัง

หากลูกๆ กำลังมีอาการ คัดจมูก น้ำมูกใสไหลบ่อยๆ คันหรือขยี้จมูก หรือ ตา  หรือจามติดๆกันบ่อยๆ  แสดงถึงว่าอาจมีภาวะจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษา ภาวะภูมิแพ้จมูกอักเสบเป็นภาวะที่พบบ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่  เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติ โดยเฉพาะสารก่อภูมิแพ้อากาศ เช่น ไรฝุ่น หญ้าต่างๆ เชื้อรา แมลงสาบ ฯลฯ หรือแม้แต่ แมว สุนัข ของเรา นอกจากอาการดังกล่าว ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษา อาจมีโรคร่วมอื่นๆ ตามมาได้ เช่น ไซนัสอักเสบ เยื่อหูชั้นกลางอักเสบ นอนกรน หรือหอบหืดที่คุมได้ยาก 🏥 หากลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ มีอาการข้างต้น แนะนำให้หลีกเลี่ยง ปัจจัยที่กระตุ้น และ หมั่นล้างจมูกด้วยน้ำเกลือสะอาดบ่อยๆ รับประทานยาแก้แพ้ และใช้ยาพ่นจมูกเพื่อควบคุมอาการตามแพทย์พิจารณาอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถเข้ารับบริการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง หรือเจาะเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงการพบแพทย์เพื่อซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ประวัติครอบครัว การตรวจร่างกายมาประกอบกันเพื่อวินิจฉัยได้ตรงโรคที่สุด เพื่อทำให้เรารู้ถึงสิ่งที่เราแพ้ และหลีกเลี่ยงไม่ให้เราสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นทั้งจากการตั้งใจหรือจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คลินิกภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก แผนกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2849-6600 ต่อ 1120,1121

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและคำถามที่พบบ่อย

ในขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีข้อมูลรองรับถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เป็นวัคซีนชนิด mRNA และที่มีใช้ในประเทศไทยในขณะนี้ (เดือนสิงหาคม 2564) คือ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech ซึ่งได้รับการรับรองให้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาในภาวะฉุกเฉินในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนขนาด 30 ไมโครกรัม (ปริมาณ 0.3 มล.) ต่อโดส เข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม ฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาผลข้างเคียงของวัคซีนนี้ในเด็กและวัยรุ่น พบว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่แตกต่างกับการฉีดในประชากรกลุ่มอายุอื่น ๆ ซึ่งผลข้างเคียงเฉพาะที่และทั้งระบบส่วนใหญ่มีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายภายใน 1-2 วัน ผลข้างเคียงเฉพาะที่ที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บในตำแหน่งที่ฉีด 79-86% สำหรับผลข้างเคียงทั้งระบบ ได้แก่ อ่อนเพลีย 60-66% ปวดศีรษะ 55-66% โดยพบรายงานสูงขึ้นหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าภายหลังการฉีดเข็มแรกเพียงเล็กน้อย ยกเว้นพบไข้ 10% […]

การดูแลและปฏิบัติตัวในเด็กช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19

การดูแลและปฏิบัติตัวในเด็กช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อจำนวนผู้ป่วยลดลงจนควบคุมได้แล้ว จะต้องมีมาตรการปลด lock down แต่ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังคงต้องเน้นนโยบาย Social distancing , hand hygiene เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดครั้งใหม่อย่างรุนแรงดังเช่นเห็นได้จากต่างประเทศ ดังนั้น บทความนี้จึงขอเสนอวิธีการปฏิบัติตัวของเด็กขณะมีมาตรการ lock down ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บ้าน เมื่อต้องเข้าชุมชนเช่นไปสถานศึกษา การยังคงมีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตในเด็กก่อนวัยเรียนและเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และการไปโรงพยาบาลเพื่อรับวัคซีนหรือเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย เป็นต้น การดูแลปฏิบัติตัวในเด็กเมื่ออยู่บ้านและที่ชุมชน ปัจจัยสำคัญที่สามารถลดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ให้ช้าลงคือ ลดการไปพบปะผู้คนจำนวนมาก สอนให้เด็กรู้จัก Social distancing เช่น ลดกิจกรรมในสถานศึกษาที่ต้องเข้าร่วมกับคนหมู่มาก อย่างไรก็ตาม เด็กยังคงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรจัดเวลาที่จะให้เด็กได้ออกกำลังกายบ้าง โดยทางหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ได้แบ่งความเสี่ยงในการทำกิจกรรมเพื่อออกกำลังกายเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ความเสี่ยงต่ำสุด เช่น การเล่นในบ้านคนเดียวหรือกับคนในครอบครัว ความเสี่ยงเล็กน้อย เช่น การเล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ความเสี่ยงปานกลาง เช่น การเล่นหรือทำกิจกรรแข่งขันเป็นกลุ่ม ความเสี่ยงมาก เช่น การเล่นหรือทำกิจกรรมแข่งขันเป็นกลุ่มที่มีคนจำนวนมาก แต่บุคคลมาจากพื้นที่เดียวกัน […]

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

คำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ติดตามข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้คำแนะนำเพิ่ม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ทางด้านสุขภาพของเด็กเป็นสำคัญ ดังนี้ เด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี อายุ 12 ปี ถึงน้อยกว่า 16 ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีน ชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer BioNTech โดย เด็กและวัยรุ่นชาย รับวัคซีน เข็มที่ 1 และ ชะลอการให้เข็มที่ 2 ไปก่อน จนกว่าจะมีคำแนะนำเพิ่มเติม (เนื่องจากการฉีดเข็ม 2 ในเด็กกลุ่มนี้ มีความเสี่ยงสูงกว่าเข็มแรก จากกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจ อักเสบ ซึ่งพบน้อยมาก) เด็กและวัยรุ่นหญิง สามารถรับวัคซีน 2 เข็มห่างกัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ชนิดของวัคซีนที่แนะนำในเด็กและวัยรุ่น ขณะนี้ (วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564) มีวัคซีนที่มีในประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้เด็กอายุ […]

ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ซึ่งจะทำให้เกิดโรคโควิด-19 รุนแรง

โดย พญ.ปิยนันท์ โฆษิดาพันธุ์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ) ในภาพรวมยังพบการติดโรคโควิด-19 ในเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่ และผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 มักไม่รุนแรง ดังนั้นราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีความเห็นสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก โดยยังไม่จัดเด็กปกติที่มีสุขภาพดีเป็นกลุ่มที่มีลำดับความสำคัญในอันดับต้นในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในขณะนี้ซึ่งยังมีวัคซีนจำกัด แต่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคโควิด-19 ที่รุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในจังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวด คำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยในขณะนี้ มีดังต่อไปนี้ – แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่รับรองให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ในกรณีเป็นผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง ซึ่งจะทำให้เกิดโรคโควิด-19 รุนแรง ดังต่อไปนี้ บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ 12-13 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ 13-15 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ 15-18 ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ […]

หลังฉีดวัคซีนเด็ก ๆ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

โดย พญ.ปิยนันท์ โฆษิดาพันธุ์ (กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ) หลังฉีดวัคซีนเด็ก ๆ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร แนะนำให้งดออกกำลังกายอย่างหนักหรือการทำกิจกรรมอย่างหนักเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ภายหลัง จากการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากมีรายงานการเกิดผลข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ชนิด mRNA ซึ่งพบในอัตราที่ต่ำมาก จึงแนะนำให้เด็กและวัยรุ่นทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและวัยรุ่นชายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ทั้งโด๊สที่ 1 และ 2 ควรงดการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมอย่างหนักเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ภายหลังจากการฉีดวัคซีน และในเวลาดังกล่าวนี้หากมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหรือ หายใจไม่อิ่ม ใจสั่นหน้ามืดเป็นลมควรรีบไปพบแพทย์โดยหากแพทย์สงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบควรพิจารณาทำการตรวจค้นเพิ่มเติม สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 16 ปี ที่สุขภาพแข็งแรงดี และในเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดอื่นๆ ในเด็ก ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ในอนาคตต่อไป ในการให้คำแนะนำด้านการฉีดวัคซีนแก่เด็กและวัยรุ่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จะมุ่งให้ เกิดประโยชน์แก่ตัวของเด็กและวัยรุ่น โดยชั่งน้ำหนักระหว่างผลเสียที่อาจเกิดขึ้น และประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจาก วัคซีน ทั้งนี้จะให้น้ำหนักแก่ของความปลอดภัยแก่เด็กเป็นสิ่งสำคัญ […]

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

28 กันยายน 2564 “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” World Rabies Day ร่วมกันป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ด้วยความปรารถนาดีจากเรา ศิริราช-กาญจนา

เด็กที่ติดเชื้อ COVID-19

เด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ป่วยที่มีจำนวนไม่น้อย และจำเป็นต้องได้รับการสังเกตอาการเป็นพิเศษ เนื่องจากวัยเด็กเป็นช่วงวัยที่ยังสื่อสารได้ไม่ดีนัก ผู้ปกครองจึงต้องใส่ใจดูแลมากกว่าปกติ  วันนี้ ศิริราช-กาญจนา มีวิธีสังเกตอาการและดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics) ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี  ทั้งการรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีข้อมูลที่พร้อม ถูกต้อง สามารถดูแลระบบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ชำนาญการ กรณีสนใจสอบถามนัดหมายล่วงหน้า  ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.  โทร. 0-2849-6600 ต่อ 1120, 1121  นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.  โทร. 0-2849-6600 ต่อ 2160, 2164

บทความทางรังสีวิทยา : ตรวจหลอดเลือดดำลึกที่ขาอุดตันด้วยอัลตราซาวด์

ตรวจหลอดเลือดดำลึกที่ขาอุดตันด้วยอัลตราซาวด์ โดย พ.ญ.สิรินุช โรจนไพฑูรย์ รังสีแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ   หลอดเลือดดำลึกที่ขาอุดตันหรือ deep vein thrombosis (DVT) คือ ภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดในหลอดเลือดดำของขาทำให้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือด อาการเป็นอย่างไร ไม่มีอาการ ขาบวม ปวด กดเจ็บตามแนวหลอดเลือดดำที่อุดตัน ผิวหนังแดง อันตรายหรือไม่ สิ่งที่อันตรายที่สุดคือ เมื่อลิ่มเลือดที่ขาหลุดไปแล้วไหลเวียนไปตามกระแสเลือด ไปสู่เส้นเลือดในปอด ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดในปอดอุดตัน (pulmonary embolism) ซึ่งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการหรือมีอาการ ได้แก่ เหนื่อย หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก ไอเป็นเลือด หรือหมดสติได้ ในระยะยาว ผู้ป่วยอาจมีอาการที่เกิดจากหลอดเลือดที่ขาและลิ้นของหลอดเลือดดำเสียหาย ทำให้มีอาการขาบวมหรือแผลเรื้อรังได้ สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง การบาดเจ็บของหลอดเลือดดำ เช่น อุบัติเหตุ กระดูกหัก เลือดหมุนเวียนช้า เช่น ผู้ป่วยนอนติดเตียง ผู้ป่วยที่ไม่ได้ขยับขาเป็นระยะเวลานาน หลังการผ่าตัด การเดินทางและนั่งนาน ๆ ภาวะเลือดแข็งตัวง่าย เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง การรับประทานยาฮอร์โมนบางชนิด โรคเลือดแข็งตัวง่าย […]

ปรับไลฟ์สไตล์หลังหายป่วยโควิด-19

การดูแลร่างกายหลังหายป่วยจากโรค COVID-19 เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ ซึ่งอาการข้างเคียงหลังจากหายก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเชื้อลงปอดและรักษาจนหายดีแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ คือการดูแลสุขภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้น และอาจต้องปรับพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวัน เพื่อค่อย ๆ ฟื้นฟูปอดและสภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ 

ทำไมผู้หญิงถึงต้องตรวจภายใน

สุภาพสตรีหลายท่านคงเคยได้ยิน ได้รู้จัก และอาจเคยได้รับการตรวจภายในกันมาบ้าง แต่คำว่าตรวจภายในยังคงเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัว หรือเรื่องน่าเขินอายสำหรับอีกหลายๆท่าน นั่นอาจเพราะว่าไม่มีรูปภาพ หรือคลิปวิดีทัศน์สำหรับสาธิตการตรวจภายในอย่างละเอียดให้เราได้รีวิวก่อนไปเจอสูตินรีแพทย์ตัวจริง ลองมาทำความเข้าใจการตรวจภายในให้มากขึ้นกันค่ะ ทำไมถึงต้องตรวจภายใน การตรวจภายในเป็นการตรวจพื้นฐานของสูตินรีแพทย์ เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการคัดกรองความผิดปกติและช่วยวินิจฉัยโรค สาเหตุที่เราใช้การตรวจวิธีอื่น เช่น การคลำเฉพาะหน้าท้องแทนการตรวจภายในไม่ได้ก็เพราะว่า เรามีส่วนที่เป็นช่องคลอด และปากมดลูกที่ต้องอาศัยการมองด้วยตา ส่วนมดลูกและปีกมดลูกนั้นสามารถตรวจหาความผิดปกติได้ดีกว่าด้วยการคลำจากทั้งช่องคลอดและหน้าท้องพร้อม ๆกัน ดังนั้น หากไม่ตรวจภายใน เราก็อาจไม่ทราบว่าเรามีรอยโรคที่ช่องคลอดและปากมดลูกที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือไม่ หรือเรามีก้อนที่มดลูกและรังไข่ที่ไม่สามารถตรวจได้จากหน้าท้องหรือเปล่า เมื่อไรที่ควรมาตรวจภายใน เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ตาขาวปิดปกติ ปวดท้องน้อย คลำได้ก้อนบริเวณท้องน้อย หรือผื่น ตุ่มฝีหนองบริเวณอวัยวะเพศภายนอก ไม่มีอาการผิดปกติ แต่ต้องตรวจคัดกรองประจำปี ซึ่งนิยมทำร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การซักประวัติก่อนตรวจภายใน แพทย์จำเป็นต้องซักประวัติอย่างละเอียด ประวัติพื้นฐาน เช่น โรคประจำตัว การผ่าตัด การตั้งครรภ์และการคลอด รวมไปถึงประวัติที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว เช่น เคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บหรือไม่ การคุมกำเนิดด้วยวิธีอะไร ทั้งนี้คุณสภาพสตรีไม่ต้องอายที่จะตอบคำถามเหล่านี้นะคะ ทุกคำถามนั้นล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค และช่วยในการรักษาต่อไปค่ะ   ขั้นตอนในการตรวจภายใน คนไข้เปลี่ยนชุดเป็นผ้านุ่งที่เตรียมไว้ให้ และถอดกางเกงชั้นในทั้งหมด ระหว่างนี้คนไข้สามารถปัสสาวะได้ พยาบาลจะแนะนำให้ขึ้นนอนบนเตียงที่มีขาหยั่ง […]

วัคซีนสำหรับเด็ก

วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะคะ  การปูพื้นฐานของสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการ “ฉีดวัคซีน” ก็คือขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ทุกคนควรใส่ใจค่ะ  วันนี้ ศิริราช-กาญจนา มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กมาแนะนำกัน ผู้ปกครองอย่าลืมวางแผน จัดสรรเวลา พาลูกหลานที่คุณรักไปรับวัคซีนกันให้ครบถ้วนนะคะ 

ทดสอบว่าเชื้อโควิดลงปอดหรือไม่

ภาวะเชื้อไวรัสลงปอด ถือเป็นปัญหาน่ากังวลของโรค COVID-19 สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวที่บ้าน หรืออยู่ในระหว่างการรอเตียงจากสถานพยาบาล การสังเกตตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ นะคะ หากมีอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติ ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่า เชื้อไวรัสอาจลงปอดแล้ว วันนี้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการตัวเองอย่างง่าย ๆ และการปฏิบัติตัวหากสงสัยว่าเชื้อเริ่มลงปอด เพื่อประคับประคองอาการได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงมือแพทย์ค่ะ ลองมาทดสอบตัวเองเบื้องต้นกันก่อนนะคะ ว่ามีความเสี่ยงที่เชื้อจะลงปอดหรือไม่ เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเลยค่ะ ทำง่าย ๆ ในห้องนอนของตัวเองได้เลย หากรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ หมายความว่าเชื้อไวรัสอาจลงปอดได้ค่ะ หากค่อนข้างแน่ใจว่าเชื้ออาจลงปอดแล้ว ให้รีบแจ้งสถานพยาบาล และจัดท่านอนในระหว่างรอเตียงในลักษณะดังนี้ค่ะ แนะนำว่าควรทานอาหารตามปกติ แม้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากทาน และอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและต้องกินยาต่าง ๆ อาจต้องสังเกตอาการตัวเองมากขึ้น และงดยาบางชนิด ทั้งนี้ อาจปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติมได้นะคะ ในภาวะออกซิเจนต่ำ หากปวดท้อง ต้องการถ่ายหนัก ห้ามเข้าห้องน้ำโดยลำพังและล็อกประตูเด็ดขาดนะคะ เพราะอาจเกิดภาวะหน้ามืดเป็นลมได้ ปลอดภัยที่สุดคือเตรียมอุปกรณ์ขับถ่ายไว้ใกล้ตัว อาจรู้สึกแปลก ๆ หน่อย แต่ช่วยให้ปลอดภัยขึ้นค่ะ    

อาหารรักษ์หัวใจ

อาหาร “รักษ์” หัวใจ ในปัจจุบันความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ฯลฯ ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น การรับประทานอาหารเพื่อรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งบทความนี้จะแนะนำให้รู้จักกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Diet) โดยมีงานวิจัยชี้ว่ามีส่วนช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ “Mediterranean Diet” คือการกินอาหารแบบผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เช่น กรีซ อิตาลีตอนใต้ และสเปน เป็นต้น ซึ่งเน้นหลักการสำคัญ 9 ประการ และนำมาปรับใช้กับอาหารของคนไทยได้ดังนี้   เน้นธัญพืชต่างๆ (High wholegrain) รับประทานธัญพืช ข้าวแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีต เมล็ดงา และถั่ว เป็นต้น เน้นถั่วต่างๆ (High legumes/nuts) เพิ่มการบริโภคถั่วให้มากขึ้น สามารถหุงผสมข้าวรับประทานเป็นมื้อหลัก หรือกินเป็นของกินเล่น เน้นผัก (High vegetables) เพิ่มความหลากหลายของผักในมื้ออาหาร อย่างน้อย 5 สี ควรมีสัดส่วนของผักประมาณครึ่งหนึ่งของจานในแต่ละมื้อ เน้นผลไม้ […]

จัดการขยะติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัยจากผู้อื่น

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากในช่วงเวลานี้ คือการทิ้งขยะ  โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสารคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น น้ำมูก เสมหะ น้ำลาย หรือเลือด ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ จึงไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อเจ้าหน้าที่จัดการขยะ ซึ่งขยะติดเชื้อจะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะ สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาตัวแบบ Home isolation  ควรเคร่งครัดกับการทิ้งขยะที่ต้องแยกประเภทชัดเจน ใส่ถุงปิดปากให้มิดชิด และติดป้ายทำสัญลักษณ์บนถุงทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยค่ะ 

นอนดึก เสี่ยงทำให้อ้วน

ความอ้วน นอกจากจะเป็นผลมาจากการกินไม่เหมาะสมหรือเพราะโรคบางโรคแล้ว การนอนดึกก็ทำให้เสี่ยงอ้วน ได้เหมือนกันนะคะ ฉะนั้นเราควรนอนให้เร็วขึ้นและพักผ่อนให้เพียงพอ ด้วยความห่วงใยจากเรา ศิริราช-กาญจนา

สิ่งจำเป็นขาดไม่ได้ของผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาตัวที่บ้าน

การรักษาตัวที่บ้าน หรือ Home isolation  นอกจากต้องระมัดระวังสูงสุดในทุกขั้นตอนแล้ว สิ่งของและอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมให้พร้อมเสมอก็สำคัญมากเช่นกันค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ ช่วยประเมินอาการและความเสี่ยงในระหว่างรักษาตัว หรือระหว่างรอเตียง ก่อนอื่น อย่าลืมแยกสิ่งของและของใช้ส่วนตัวทั้งหมดนะคะ เพื่อให้การรักษาตัวที่บ้านเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยค่ะ 

ใช้ห้องน้ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ในบ้าน

การทำ Home isolation จำเป็นต้องระมัดระวังสูงสุดในทุกขั้นตอนนะคะ  เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อภายในครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยโควิดอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และมีความจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน  ตรงนี้ถือเป็นจุดเสี่ยงสูงสุดที่ต้องระมัดระวังและป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างรักษาตัวเป็นไปอย่างปลอดภัยที่สุดค่ะ

การฝึกหายใจและขับเสมหะ

โรค COVID-19 ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรง ดังนั้นผู้ที่มีภาวะการติดเชื้อทางเดินหายใจและปอด ควรได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยฝึกหายใจอย่างเหมาะสมควบคู่กันไปด้วยค่ะ เพื่อช่วยป้องกัน และบรรเทาภาวะการหายใจลำบาก และยังช่วยเรื่องการระบายเสมหะได้ดีขึ้นด้วย และนี่คือวิธีง่าย ๆ เบื้องต้นในการฝึกหายใจ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียวที่อยู่ระหว่างการรักษาแบบ Home isolation เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ค่ะ โดยวิธีนี้สามารถทำได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยเท่านั้นนะคะ การฝึกหายใจ • ฝึกควบคุมลมหายใจเข้า-ออก (Breathing control) โดยสูดลมหายใจเข้าทางจมูก และเป่าออกทางปาก สลับกันช้าๆ• ฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลม (Deep breathing exercise) วางมือตรงหน้าท้องและหน้าอก หายใจเข้าทางจมูกให้ท้องป่อง เป่าลมออกทางปากท้องยุบ >ทำ 5 ครั้งต่อรอบ วันละ 3-4 ครั้ง การฝึกหายใจร่วมกับเพิ่มความเคลื่อนไหวของทรวงอก (Chest Trunk Mobilization)• ท่าที่ 1 ไขว้มือข้างหน้า สูดหายใจเข้าพร้อมกางแขนออกและยกแขนขึ้น หายใจออก แล้วค่อย ๆ เป่าลมออกทางปาก พร้อมลดแขนลง ทำช้า […]

โภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร

โภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร การให้นมลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ หน้าที่ของแม่นอกจากจะอุ้มท้องลูกถึง 9 เดือนแล้ว เมื่อลูกออกมาลืมตาดูโลก แม่ก็ยังคงดำเนินหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ “การให้นม” น้ำนมบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยสายใยรักและสารอาหารที่คุณค่าสำหรับลูก ซึ่งรู้หรือไม่ว่า การที่คุณแม่จะผลิตน้ำนมที่ทรงคุณค่านี้ได้ ร่างกายของแม่ต้องพร้อมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ดังนั้นภาวะโภชนาการของแม่เป็นสิ่งสำคัญ คุณแม่หลายคนที่มีความกังวลกับการให้นมลูก และการกินอาหารของตัวเอง เพราะแน่นอนว่าอาหารที่กินเข้าไปมีผลต่อน้ำนมที่ลูกกิน เนื่องจากถ้าแม่มีโภชนาการที่ดี ลูกน้อยก็จะแข็งแรง สมบูรณ์ ดื่มนมจากอกของแม่ อาหารที่ดีของลูก เริ่มต้นที่น้ำนมของแม่ ดังนั้นเนื่องด้วยเดือนสิงหาคมของทุกปี เปรียบเสมือนเป็นเดือนของแม่ ทางงานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวทางกินอย่างไรให้น้ำนมแม่มีคุณภาพและมีปริมารที่เพียงพอกับความต้องการของลูกมาฝากคุณผู้อ่านกันดังนี้ ช่วงหลังคลอดคุณแม่ต้องการสารอาหารมากกว่าตอนตั้งครรภ์ เพราะต้องใช้สำหรับผลิตน้ำนม  จึงควรกินอาหารให้ครบถ้วนทั้ง  5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง วันละ 10-12 ทัพพี  กลุ่มผัก วันละ 6 ทัพพี  กลุ่มผลไม้ วันละ 6 ส่วน   กลุ่มเนื้อสัตว์ 12-14 ช้อนกินข้าว และกลุ่มนม วันละ 2-3 แก้ว […]

อาหารแบบไหนเหมาะกับผู้ป่วย COVID-19 กรณี Home Isolation

การเลือกกินอาหารคือสิ่งสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพโดยตรงค่ะ โดยเฉพาะผู้ป่วย COVID-19 ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวโดยการทำ Home Isolation ที่บ้าน ญาติและผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย อาจต้องเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้การรักษาตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกลับมาแข็งแรงได้โดยเร็วค่ะ

ตอบข้อสงสัย COVID-19 ในผู้ป่วยเด็ก

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่จะพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่เด็กก็สามารถติด COVID-19 ด้วยเช่นกัน พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านคงมีความกังวลเป็นอย่างมากเมื่อลูกน้อยติด COVID-19 ทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจึงขอตอบข้อสงสัยเมื่อลูกน้อย ติด COVID-19 เพื่อให้ผู้ปกครองดูแลลูกน้อยของท่านให้ปลอดภัยต่อไปค่ะ

การอยู่ร่วมกับผู้ป่วย COVID-19 ที่ทำ Home isolation ที่บ้าน

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วย COVID-19 ที่ทำ Home isolation ที่บ้านนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ ศิริราช-กาญจนาจึงขอมาเน้นย้ำกับ “ข้อห้าม” ต่าง ๆ ที่สำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวค่ะ  

รักษาตัวแบบ Home Isolation ว่าด้วยเรื่องบ้านและสิ่งที่ต้องทำ

การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน หรือ Home isolation คือแนวทางสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาสถานการณ์เรื่องเตียงผู้ป่วยที่ไม่เพียงพออยู่ในตอนนี้ค่ะ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกขอเน้นย้ำอีกครั้ง เกี่ยวกับลักษณะที่อยู่อาศัย และการปฏิบัติตัวของผู้ที่สามารถทำ Home isolation ได้ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เพื่อให้การรักษาตัวที่บ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้างมากที่สุดค่ะ  

เงื่อนไขสำคัญของผู้ที่สามารถทำ Home Isolation (แยกรักษาตัวที่บ้าน)

การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้าน หรือ Home isolation กำลังเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาสถานการณ์เรื่องเตียงผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอ และการรักษาที่กำลังเข้าขั้นวิกฤต โดยเหมาะสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย การแยกรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID-19 มีเงื่อนไขสำคัญดังนี้ค่ะ ก่อนอื่น ขอเน้นย้ำเกี่ยวกับ Home isolation กันอีกครั้งนะคะ มาที่เงื่อนไขของผู้ที่สามารถทำ Home isolation ค่ะ ประกอบด้วย 1. ต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี 2. เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ 3. สุขภาพโดยรวมแข็งแรง ม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์ 4. ต้องไม่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักตัวมากเกิน 90 กิโลกรัม 5. พักอาศัยคนเดียวที่บ้าน หรือมีที่พักอาศัยที่มีห้องแยกเพื่ออยู่คนเดียวได้ กรณีผู้ป่วยเด็ก ควรมีผู้ปกครองอย่างน้อย […]

Work from Bed

หลาย ๆ ท่านคงกำลัง Work From Home มุมโปรดของบางท่าน อาจจะอยู่บนที่นอน วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการทำงานบนเตียง (Work from Bed) กันนะคะ ด้วยความห่วงใยจากเราศิริราช-กาญจนา  

คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19)

    คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19)     คำแนะนำในการสังเกตอาการตนเอง – ให้สังเกตอาการตนเองวัดอุณหภูมิและ oxygen saturation  ทุกวัน – หากมีอาการแย่ลง คือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เช่นหอบเหนื่อยไข้สูงลอยไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ – เมื่อจะต้องเดินทางไป โรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับไม่ใช้รถสาธารณะให้ทุกคนในรถใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางหากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วยให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ   โรคโควิด-19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยการหายใจเอาละอองฝอยน้ำมูก น้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อเข้าไปจากการ ไอ จาม และพูดคุยกัน เชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก และตา ผ่านมือที่ปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้ออยู่ ดังนั้นผู้ที่เป็นโควิด-19 ที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นขณะอยู่ที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มป่วย เพื่อลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นหลังจากนั้นอาจไม่ต้องแยกตัวเองแต่ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยและระมัดระวังสุขอนามัย ส่วนบุคคลเป็นพิเศษต่อจนครบ 1 เดือน   ผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้นๆ แล้วไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานพักฟื้น ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการน้อยส่วนใหญ่จะค่อยๆ ดีขึ้นจนหายสนิท อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์แรก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากขึ้นได้ ผู้ป่วยควรสังเกตอาการตนเองเมื่อไม่แน่ใจสามารถโทรศัพท์ปรึกษาหรือเข้าไปรับการตรวจประเมินได้โดยติดต่อไปยังโรงพยาบาลก่อนจะทำให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมได้   ลักษณะของบ้านพักอาศัยที่เหมาะสม “บ้านหรือที่พักอาศัยของผู้เป็นโควิด-19 […]

คำแนะนำการปฏิบัติระหว่างการแยกกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19

คำแนะนำการปฏิบัติระหว่างการแยกกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19   โรคโควิด-19 (COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยการหายใจเอาละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ที่ติดเชื้อเข้าไปจากการไอ จาม และพูดคุยกัน เชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก และตา ผ่านมือที่ปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้ออยู่   ผู้ที่ติดเชื้อนี้อาจมีอาการป่วยหรือไม่มีอาการก็ได้ แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้ อาการของโรค โควิด-19 มีตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้อาการที่พบได้บ่อย เช่น ไข้น้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว จมูกไม่ได้กลิ่น การรับรสเปลี่ยนไป หายใจหอบเหนื่อย เป็นต้น   ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคอ้วน โรคมะเร็งโรคไตเรื้อรัง กลุ่มอาการดาวน์ โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น ระยะฟักตัวของโรค (ระยะเวลาหลังจากที่รับเชื้อแล้วแสดงอาการหรือตรวจพบเชื้อ) ประมาณ […]

ทำบุญเข้าพรรษายุคใหม่ ตักบาตรด้วยใจ สงฆ์ไทยไกลโรค

ทำบุญเข้าพรรษายุคใหม่ ตักบาตรด้วยใจ สงฆ์ไทยไกลโรค   ใกล้ถึงช่วงเข้าพรรษาแล้ว ชาวพุทธหลายท่านคงเตรียมข้าวของ จัดสำรับอาหารไปทำบุญ ตักบาตร หรือปฏิบัติธรรมที่วัด ซึ่งวันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกกันติดปากโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา”  เริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา สำหรับกิจกรรมทางศาสนาที่นิยมปฏิบัติ คือ ไปทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา ถือศีลและการถวายผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งการทำบุญ ตักบาตรสำหรับชาวพุทธในวันสำคัญเช่นนี้ เชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะจัดเตรียมอาหารคาว อาหารหวานอย่างประณีต เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ แต่อาหารที่เรานำไปถวายนั้นควรใส่ใจในเรื่องของการเลือกอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้หลายคนเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ แทนการประกอบอาหารด้วยตัวเอง การเตรียมอาหารใส่บาตรถวายพระสงฆ์นั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก นั่นคือ คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งงานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล […]

ดื่มนมชื่นใจ ร่างกายแข็งแรง

         วันที่ 1  มิถุนายน ของทุกปี องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ) กำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้ผู้คนตระหนักและรณรงค์ในการบริโภคนมให้มากขึ้น ซึ่ง “นม” ถือเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย อุดมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ โดยเฉพาะแคลเซียม ซึ่งมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมจากการดื่มนมให้ร่างกายนำไปใช้ได้ดีกว่าการบริโภคแคลเซียมจากอาหารชนิดอื่น ๆ เนื่องในวันดื่มนมโลก งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวทางการเลือกซื้อและการเก็บรักษานมให้มีคุณภาพพร้อมดื่มตามอายุของนมแต่ละประเภทมาฝากผู้อ่านกันดังนี้   วิธีเลือกซื้อนม กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการดื่มนมโดยเลือกรสชาติที่ชอบและอ่านฉลากโภชนาการ ได้แก่ พลังงานและสารอาหารที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม โดยสังเกตข้อมูลบรรจุภัณฑ์ต้องมีครบถ้วน ได้แก่ ชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ  ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต […]

คุมความดันเลือดให้อยู่หมัดด้วย DASH Diet

DASH Diet (Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet) คือ แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อหยุดความดันโลหิตสูง หลักการสำคัญให้ลดการบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียม ไขมันอิ่มตัว ไขมันรวมและคอเรสเตอรอลลง และเพิ่มการรับประทานใยอาหาร โปรตีน แคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆ เช่น โปแตสเซียมและแมกนีเซียม รวมถึงปริมาณสารไนเตรทที่มีผลการศึกษาถึงการลดความดันโลหิตสูงได้   สัดส่วนอาหารอาหารตามหลัก DASH Diet พลังงานไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน โดยปรับบริบทสำหรับคนไทย ดังนี้ ข้าว แป้งและธัญพืชต่างๆที่ไม่ขัดสี 6-8 ส่วนบริโภคต่อวัน(หรือประมาณ 6-8 ทัพพีต่อวัน) เพื่อเพิ่มการรับประทานใยอาหารที่ช่วยการขับถ่ายและลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผักหลากหลายชนิด อย่างน้อย 5 สี 4-5 ส่วนบริโภคต่อวัน(หรือประมาณ 4-5 ทัพพีต่อวัน) ผลไม้ 4-5 ส่วนบริโภคต่อวัน( 1 ส่วนของผลไม้มีขนาดไม่เท่ากัน แบ่งตามขนาด ดังนี้ ผลไม้ลูกเท่ากำปั้น 1 ลูก คือ 1 ส่วน […]

GJ E-Magazine เล่มที่ 15

GJ E-Magazine ฉบับที่ 15 (เดือนเมษายน 2564) “โรคความดันโลหิตรักษาได้หรือไม่” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ-EMag Ep-15

อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

อาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย     วัยทารก แรกเกิด – 6 เดือน นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับวัยนี้ เพราะนมแม่มีสารอาหารที่ทารกต้องการอย่างครบถ้วน แต่ถ้าอายุครบ 6 เดือน เข้าสู้ช่วงหย่านม อาจเริ่มให้อาหารบดทีละชนิดเพื่อให้รู้จักการบดเคี้ยว ติดตามดูอาการแพ้ของอาหารชนิดต่างๆ ไม่ควรเติมเกลือ น้ำตาลและสารปรุงรสเพื่อไม่ให้เด็กติดหวานและเค็ม สามารถให้นมแม่หรือนมผงสำหรับเด็กทารกไปพร้อมกับการให้อาหารอื่นๆได้   วัยเด็ก เด็กวัยก่อนเรียน อายุ 1-5 ปี ยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้เยอะมากนัก ควรป้อนอาหารเป็นมื้อเล็กๆ และของว่างที่มีประโยชน์ ฝึกให้เด็กกินผักโดยอาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กสอดแทรกลงไปในอาหารให้มีสีสันสวยงาม น่ารับประทาน ฝึกให้เด็กหยิบจับอาหารด้วยตัวเอง เด็กวัยเรียน อายุ 6 – 12 ปี ควรให้ความสำคัญกับอาหารเช้า รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ วัยนี้มักจะเลือกอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายที่มีขายอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียน หรือใกล้ที่พักอาศัย ควรมีการให้ความรู้ทางโภชนาการและปลูกฝังพฤติกรรมทการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ควรให้เด็กได้บริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อให้ได้รับโปรตีนและแคลเซียม นำไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย เสริมสร้างกระดูกและฟัน ซึ่งนมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก คือ นมครบส่วน หรือนมไขมันเต็มเพราะให้พลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่ควรเป็นนมรสจืดที่ไม่ปรุงรส   วัยรุ่น วัยนี้สามารถรับประทานอาหารได้มาก […]

ต้อหิน…ภัยเงียบที่น่ากลัว

ต้อหินเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นถาวรที่พบได้มากที่สุด มีคนไทยมากกว่า2ล้านคนเป็นต้อหิน และกว่า76ล้านคนทั่วโลกในปี2020 อาการ โดยส่วนใหญ่ในเบื้องต้นผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการแสดงใดๆจึงทำให้ไม่ทราบว่าตนเองเป็นต้อหิน การตรวจพบได้ใน ระยะนี้จึงมักจะเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญ จากนั้นการมองเห็นจะเริ่มแคบลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมีอาการตามัวซึ่งเป็นการที่พบ ได้ในระยะท้ายของโรค และหากไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้ตาบอดได้ในที่สุด ยกเว้นในรายที่เป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน จะมี อาการปวดตาอย่างรุนแรง ปวดศีรษะ ตามัว ตาแดง สู้แสงไม่ได้ น้ำตาไหล ซึ่งถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องพบจักษุแพทย์ ที่มา : ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย สาเหตุ ต้อหินเกิดจากการความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา อาจจะเกิดได้จากการสร้างน้ำที่มากขึ้น หรือมีการขับออกของน้ำน้อยกว่าปกติ เมื่อมีน้ำขังมากขึ้นก็ทำให้ความดันตาสูงขึ้น จึงเกิดการทำลายเซลล์ในขั้วประสาทตา โดยทั่วไปค่าความดันตาปกติจะอยู่ที่5-22มิลลิเมตรปรอท หากพบความดันตาสูงกว่า22มิลลิเมตรปรอท จะถือว่ามีความดันตาสูง และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อหิน *ที่มา: https://www.specialtyeyecarecentre.com/glaucoma-seattle/   ประเภท แบ่งตามลักษณะมุมตา ได้แก่ ต้อหินชนิดมุมตาปิด และต้อหินชนิดมุมตาเปิด แบ่งตามสาเหตุ ได้แก่ ต้อหินชนิดปฐมภูมิที่ไม่มีสาเหตุชัดเจน และ ต้อหินชนิดทุติยภูมิที่มีสาเหตุจากดรคตาอื่นๆเช่น เคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา, การอักเสบในลูกตา, ต้อกระจก, เบาหวานขึ้นตา เป็นต้น แบ่งตามระยะการเกิดโรด ได้แก่ ต้อหินเฉียบพลัน และต้อหินเรื้อรัง […]

วันอ้วนโลก

2:1:1 เลขเด็ด พิชิตพุง รวยสุขภาพ   ในปัจจุบันอาหารสำหรับการลดน้ำหนักนั้นมีหลายประเภท แต่อาหารที่ทำให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีสุขภาพดีด้วยนั้น อาจจะต้องเลือกวิธีการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีการออกกำลังกายร่วมกับการพักผ่อนให้เพียงพอ             ในบทความนี้จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับสัดส่วนการรับประทานอาหาร “ 2:1:1 เลขเด็ด พิชิตพุง รวยสุขภาพ ”  2:1:1 เป็นการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสม โดยการแบ่งสัดส่วนของจาน (เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 9 นิ้ว ) ออกเป็น 4 ส่วน เท่าๆ กัน และแบ่งประเภทอาหารที่จะใส่ลงไปในจาน แบ่งเป็นผัก 2 ส่วน ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน ผัก 2 ส่วน– ผักสุกและ/หรือผักสด เลือกรับประทานให้หลากหลายอย่างน้อย 5 สีต่อวัน ควรล้างผักให้สะอาดเพื่อปราศจากไข่และตัวพยาธิ รวมถึงสารเคมีตกค้าง ข้าว/แป้ง 1 […]

Work from homeอย่างไร ให้ห่างไกลOffice syndrome  

Work from homeอย่างไร ให้ห่างไกลOffice syndrome   ปัจจุบันนี้ ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) เป็นคำที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้นพบได้บ่อยในวัยทำงาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายๆคนต้อง work from home ทำงานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์, tablet, มือถือ เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้พบอาการ เช่น ปวดคอบ่าไหล่ เวียนศีรษะ ปวดข้อมือ เป็นต้น กลุ่มอาการที่เป็นนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตใจจนอาจกระทบต่องานที่ทำได้ด้วย ทำความรู้จัก Office syndrome ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คือกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในคนที่นั่งทำงานนานๆ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนท่า ท่านั่งไม่เหมาะสม มีการใช้กล้ามเนื้อในรูปแบบเดิมซ้ำๆ สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการทำงาน กลุ่มอาการนี้พบได้ในคนที่นั่งทำงานในออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่จริงพบในคนทั่วไปได้เช่นกันถ้าคนเหล่านั้นมีพฤติกรรมนั่งทำงานดังที่กล่าวมา ภาพแสดงท่าทางการนั่งที่ไม่เหมาะสม: การนั่งหัวไหล่ห่อ หลังค่อม ยื่นศีรษะไปข้างหน้า แขนไม่มีที่พักเพราะระดับความสูงของที่พักแขนไม่เท่ากับความสูงโต๊ะ ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ ที่ต้องทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการปวดตามมา อาการที่พบได้บ่อยมีอะไรบ้าง? ปวดคอ […]

GJ E-Magazine เล่มที่ 14

GJ E-Magazine ฉบับที่ 14 (เดือนมกราคม 2564) “สวัสดีปีใหม่ ห่างไกลโรคเบาหวาน” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ-EMag Ep-14

โรคอ้วนในเด็ก

“ โรคอ้วนในเด็ก ”                                     “เด็กอ้วน” น่ารัก หรือ น่าห่วง? ผู้ใหญ่หลายคนมักจะคิดว่า “เด็กอ้วน” คือเด็กน่ารัก น่ากอด  แต่หารู้ไม่ว่า การที่พ่อแม่อยากให้เด็กๆอ้วน เป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากความอ้วนอาจส่งผลเสียต่อตัวเด็กได้ ซึ่งถ้าปล่อยให้เด็กอ้วนต่อไปเรื่อย ๆ ในระยะยาวจะมีปัญหาสุขภาพมากมายตามมา จากการสำรวจพบว่ามีเด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง สาเหตุของโรคอ้วนในเด็ก โรคอ้วนในเด็กประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปในยุคที่มีความทันสมัยขึ้น เต็มไปด้วยอาหารเร่งด่วน หวาน มัน เค็ม และมีพลังงานสูง รวมถึงกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายที่น้อยลง ทำให้การใช้พลังงานน้อยกว่าพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน พลังงานส่วนเกินที่สะสมเรื่อย ๆนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เด็ก ๆ ห่างไกลจากโรคอ้วนในได้ ด้วยการดูแลการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามโภชนาการ อันตรายจากโรคอ้วนในเด็ก โรคอ้วนในเด็กมีผลเสียต่อสุขภาพหลายด้าน โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถพบได้แม้กระทั่งในเด็กอายุน้อย ๆ ที่มีโรคอ้วนอีกด้วย การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้แก่ ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ส่งผลเสียถึงการนอนที่ไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กด้วยเช่นกัน ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ผลกระทบทางด้านจิตใจ […]

วิธีการล้างและการเลือกซื้อผักและผลไม้ ให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการมีสารเคมีตกค้าง

ผักและผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ ใยอาหารและสารพฤกษเคมีต่างๆ แม้ว่าผักและผลไม้จะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคกังวลก็คือสารเคมีกำจัดแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักและผลไม้ สารพิษนั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดไม่สามารถคาดคะเนด้วยสายตาได้ ซึ่งการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดโทษและโรคร้ายแรงได้ ดังนั้น เราควรรู้จักวิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ รวมถึงวิธีการล้างให้ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช วิธีการเลือกซื้อผักและผลไม้ ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการมีสารเคมีตกค้าง มีดังนี้ เลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีสีสันตามธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด ไม่มีคราบดินหรือคราบสีขาวของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่มีจุดราดำหรือเชื้อราต่างๆ รวมถึงกลิ่นที่ฉุนผิดปกติ เลือกซื้อผักสดที่มีรูเจาะ มีรอยกัดแทะของหนอนหรือแมลงอยู่บ้าง หรือควรเลือกผักและผลไม้ที่มีตัวหนอนอยู่บ้าง หรือมีแมลงเดินอยู่เล็กน้อย เช่น มด เพลี้ย เป็นต้น เพราะเนื่องจากในปัจจุบันมีการทำรอยสัตว์กัดแทะ หนอนเจาะเทียม โดยการนำเอาทรายร้อนๆไปกลิ้งบนกระทะ จากนั้นนำสาดใส่ผัก ให้มีลักษณะเหมือนรอยเจาะของหนอน นั่นเอง ถ้าเป็นผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้า ควรเลือกซื้อที่มีการแสดงฉลากที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผักและผลไม้ได้ เช่น ตรวจสอบจากเลขสถานที่ผลิต หรือนำเข้าอาหารได้ เลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล เนื่องจากผักที่ปลูกได้ตามฤดูกาลจะมีโอกาสเจริญเติบโตได้ดีกว่านอกฤดูกาล ทำให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยลง เลือกซื้อผักพื้นบ้าน ตามถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆ หรือกินผักที่ปลูกเองได้ง่ายๆ เช่น กะเพรา ผักชี ผักบุ้ง ต้นหอม เป็นต้น ไม่ซื้อผักชนิดใดชนิดหนึ่งมากินเป็นประจำ ควรกินให้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนกัน เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการได้รับสารพิษหรือสารเคมีสะสม บริโภคผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ […]

สุขภาพดี ทำได้ง่ายๆ แค่…ลดหวาน

จากการสำรวจของกรมอนามัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลมากถึงวันละ 20 ช้อนชา เกินกว่าปริมาณแนะนำถึงกว่า 3 เท่าในขณะที่สถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ควรตระหนักอย่างยิ่งในเรื่องของการบริโภคน้ำตาล โดยเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารที่มีน้ำตาลสูงซึ่งการการติดน้ำตาลหรือติดรสหวานนั้น มาจากนิสัยการกินตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกินน้ำตาลหรือของหวานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่                   ลักษณะของคนติดหวานจะมีความต้องการอยากกินของหวานอยู่เสมอ ช่วงที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไม่ได้รับน้ำตาล อาจเกิดอาการซึมเศร้า อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย และขาดสมาธิการลดปริมาณน้ำตาลควรลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะถ้างดเด็ดขาด อาจทำให้เกิดอาการอยากของหวานมากขึ้นอีกได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริโภคน้ำตาลมากกว่าเดิม และอาจทำให้เกิดความท้อใจจนไม่สามารถลดน้ำตาลลงได้ การลดการบริโภคน้ำตาล อาจเริ่มจากลดการเติมน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มลง ใช้สูตรหวานน้อยจากปกติ และค่อย ๆ ลดลงอีกในวันต่อมา ลดการดื่มน้ำอัดลม น้ำหวาน และน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เลือกรับประทานผลไม้สดโดยไม่ต้องจิ้มเกลือน้ำตาล อาจเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นบางครั้งคราว และเพิ่มการออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้เกิดการเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกิน ไม่ให้มีการเปลี่ยนรูปเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกาย     การอ่านฉลากโภชนาการ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดและควบคุมปริมาณน้ำตาลอย่างได้ผล ซึ่งจะบอกปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลสูง รวมถึงสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย  ฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบย่อจะให้ข้อมูลโภชนาการต่อ 1 […]

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยเฉพาะผู้สูงวัยซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพลังงานและสารอาหารแตกต่างจากวัยทำงาน หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติ เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงของระบบต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีความเข้าใจเรื่องอาหารและโภชนาการเป็นอย่างดี ซึ่งความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้สูงอายุแต่ละรายก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นกับอายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และการใช้พลังงานในแต่ละวัน แนวทางการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ กลุ่มอาหาร พลังงาน(กิโลแคลอรี) ต่อวัน 1,400 ชาย-หญิง (กิจกรรมเบามาก) 1,600 ชาย-หญิง (กิจกรรมเบา) 1,800 ชาย-หญิง (กิจกรรมปานกลาง) ข้าวแป้ง (ทัพพี) 5 7 9 ผัก (ทัพพี) 4 4 4 ผลไม้ (ส่วน) 1 1 2 เนื้อสัตว์ (ช้อนกินข้าว) 6 7 8 ถั่วเมล็ดแห้ง (ช้อนกินข้าว) 1 1 1 นม (แก้ว) 2 2 2 น้ำ […]

GJ E-Magazine เล่มที่ 13

GJ E-Magazine ฉบับที่ 13 (เดือนกันยายน 2563) “ดูแลหัวใจอย่างไรให้แข็งแรง” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ E-magazine 13

GJ E-Magazine เล่มที่ 12

GJ E-Magazine ฉบับที่ 12 (เดือนมิถุนายน 2563) “มุ่งหน้าสู่ New Normal และความรู้เรื่องโรคตาแดง” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ E-magazine 12

วิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด-19

การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 เป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถทำได้ ดังนี้ การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ ไม่ว่าจะได้สัมผัสเชื้อหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงการจับมือ เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกัน ควรอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร เลี่ยงไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการพักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยชะลอการกระจายของไวรัส ซึ่งทำให้ทรัพยากรเพียงพอต่อผู้ที่จำเป็นต้องใช้ การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุด การเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองนั้น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้ว หากระหว่างสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วย   มาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม   ที่มา: กรมควบคุมโรค

Hepatitis

ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่รู้จักโรคไวรัสตับอักเสบน้อยมาก ซึ่งตับอักเสบนั้นเป็นสาเหตุการตาย 1 ใน 12 จากการตายของโรคมะเร็งทั่วโลก และมีเพียง 1 ใน 5 ของผู้ที่ติดเชื้อเท่านั้นที่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อลูกเป็นไข้

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ในปัจจุบัน ประเดี๋ยวร้อน ประเดี๋ยวเย็น ประเดี๋ยวฝนตก ทำให้เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กวัยตั้งแต่ 0-2 ปีที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายยังไม่แข็งแรงพอปรับสภาพร่างกายไม่ทัน

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก (Dengue Fever) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) ที่แพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย

ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปี หากติดเชื้อเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วย หยุดงาน หรือการหยุดเรียนตามมา

เด็กอ้วน

เด็กอ้วนจะดูน่ารักสำหรับสายตาคนทั่วไป แต่ผลร้ายจากความอ้วนมีหลายประการรวมทั้งทำให้อายุสั้น

เมื่อลูกเป็นสาวเร็ว

เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กดีขึ้นกว่าในอดีต เด็กมีแนวโน้มเป็นสาวเร็วขึ้น

ลูกท้องผูกทำอย่างไรดี

ลูกท้องผูกทำอย่างไรดี หาก ลูกท้องผูก แบบธรรมดาไม่เกี่ยวกับอาการติดเชื้อ ส่วนมากจะเกิดกับเด็กที่ทานนมผสม หรือ เริ่มทานอาหารเสริม เพราะถ้าลูกทานนมแม่อยู่ระบบขับถ่ายของลูกจะดีมากถ่ายวันละหลายครั้ง เมื่อลูกท้องผูกคุณแม่สามารถช่วยได้ดังนี้ค่ะ ถ้าลูกท้องผูกในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่ ก็ให้ทานนมแม่ดีกว่าค่ะ เพราะในน้ำนมแม่มีสารอาหารที่ดีสำหรับลูกน้อย ทำให้ระบบขับถ่ายของลูกเป็นไปอย่างปกติ แต่ถ้าไม่ได้ทานนมแม่ ให้ผสมน้ำลูกพรุนลงไปในนมประมาณ 1 ช้อนชาลูกจะขับถ่ายดีขึ้นค่ะ แต่ไม่ต้องทุกวันนะคะ เฉพาะวันที่ลูกท้องผูกเท่านั้นค่ะ หรือให้ทานน้ำให้มากกว่าเดิมทานให้ได้วันละประมาณ 4 ออนซ์ก็ช่วยได้ค่ะ ถ้าลูกท้องผูกในช่วงอายุมากว่า 4 เดือนขึ้นไป กระเพาะอาหารของลูกจะทำงานได้ดีขึ้น สามารถให้ลูกทานอาหารเสริมได้แต่ไม่ควรมากเกินไปเพราะอาหารหลักของลูกยังควรเป็นนมอยู่ อาหารเสริมของลูกที่ท้องผูกคือ บดเนื้อลูกพรุนให้ลูกกินซัก 2 ช้อนชา หรือ เป็นน้ำลูกพรุนก็ได้ค่ะ ถ้าลูกท้องผูกช่วงอายุ 6 เดือนขึ้นไป แนะนำให้เป็นพวกอาหารเสริมที่คุณแม่ทำเอง เน้นอาหารมีมีพวกกากใยสูง พวกผัก ผลไม้ น้ำผลไม้คั้นเอง แล้วให้ลูกดื่มน้ำเยอะ ๆ ค่ะ เด็กที่มีอายุ 2-3 ปีขึ้นไป ให้ลดอาหารที่ทำมาจากนมเนย เพราะอาหารเหล่านี้มีไขมันสูง สามารถทำให้ท้องผูกได้ค่ะ และเด็กในช่วงวัยนี้สามารถฝึกการขับถ่ายได้แล้ว คุณแม่ต้องช่วยลูกในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ลูกจะได้คุ้นชินกับการขับถ่ายเป็นเวลาค่ะ คุณแม่ที่เจอปัญหา ลูกท้องผูก อย่าวิตกกังวลมากไปนะคะ ถือเป็นเรื่องปกติของเด็กเกือบทุกคน สิ่งที่คุณแม่ต้องทำคือคอยสังเกตอาการลูกหรือสังเกตอุจจาระของลูก คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ความอดทนและอย่าปล่อยให้ลูกท้องผูกนาน […]

วัคซีนรวม

ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อหลายโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ถ้าเราใช้วัคซีนเดี่ยวแยกฉีดป้องกันโรคแต่ละชนิด จะมีเด็กบางคนได้รับการฉีดวัคซีนหลายเข็มในเวลาเดียวกัน

วัคซีนไอพีดี

การติดเชื้อแบคทีเรีย  Streptococcus pneumoniae  เป็นโรคที่สามารถรุกรานและแพร่กระจาย เป็นโรคปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคนี้มีการติดต่อทางการหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยูในลำคอของเด็กและผู้ใหญ่

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใส เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Varicellazoster (VZV) ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ำบนผิวหนัง หรือสูดหายใจเอาละอองฝอยของสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ โรคนี้สามารถหายได้เอง

GJ E-Magazine เล่มที่ 9

GJ E-Magazine ฉบับที่ 9 (เดือนกันยายน 2562) “โรคหลอดเลือดสมอง” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ E-magazine 9  

GJ E-Magazine เล่มที่ 8

GJ E-Magazine ฉบับที่ 8 (เดือนมิถุนายน 2562) “โรคไข้เลือดออก” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ E-magazine 8

GJ E-MAgazine เล่มที่ 6

GJ E-Magazine ฉบับที่ 6 (เดือนธันวาคม 2561)  “ปลอดภัยไว้ก่อน“ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ E-magazine 6

GJ E-Magazine เล่มที่ 4

GJ E-Magazine ฉบับที่ 4 (เดือนมิถุนายน 2561) “โรคไข้หวัดใหญ่” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน GJ E-magazine 4