พญ. กฤตินี เลิศทัศนีย์

Khittinee Lerdthusnee, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
รังสีวิทยาขั้นสูง
2561 อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2559 รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

Feasibility of delayed 10 minutes, flip angle 30 degree Gadoxetic acid enhanced liver MRI, compared with delayed 20 minutes with 12 and 25 degree flip angles

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
พฤหัสบดี
16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
ศุกร์
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย