นพ. พิพิธ ปิตุวงศ์

PIPIT PITUVONG, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    รังสีวิทยาวินิจฉัย รังสีร่วมรักษาระบบลำตัว
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย, จีน
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ตรวจหลอดเลือดแดงด้วยคลื่นความถี่สูง (Doppler ultrasound) รังสีวินิจฉัยระบบลำตัว รังสีร่วมรักษาของลำตัว
2557แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2562วุฒิบัตร (รังสีวินิจฉัย) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
13:00 - 16:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
อังคาร
*08:00 - 12:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
ศุกร์
08:00 - 12:00
**16:00 - 20:00
คลินิกรังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ
*รังสีร่วมรักษา (Intervention Radiology)
**สัปดาห์ที่ 1, 2