พท.ป. พฤทธิพร ราหุรักษ์

Pruthiporn Rahuruk, ATM.Dr.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
การแพทย์แผนไทย
2554แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พฤทธิพร ราหุรักษ์, สมภพ สูอำพัน, สุวภัทร พุทธเกษม, ชฎากาญ ทวีพันธุ์. ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยกลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อม ฝ่ายแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล. ใน: การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 “Knowledge Management (KM) New Normal”; วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564; ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม: โรงพยาบาล; 2564. หน้า 30-45.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
อังคาร
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พุธ
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
พฤหัสบดี
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ศุกร์
08:00 - 11:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
เสาร์
08:00 - 15:00
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์